Visa allt om Jula Boats AB
Visa allt om Jula Boats AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 7 8 138 378 2 0 2 0 0
Övrig omsättning - 14 4 26 28 1 14 10 12 12
Rörelseresultat (EBIT) 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 21 83 64 33 12 14 26 38 50
Omsättningstillgångar 3 293 3 398 322 364 269 538 541 539 576 590
Tillgångar 3 386 3 419 405 428 301 549 556 565 614 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 100 109 100 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 3 085 3 119 96 128 101 349 356 365 414 440
Skulder och eget kapital 3 386 3 419 405 428 301 549 556 565 614 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 21 12 164 406 3 14 12 12 12
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 7 5 0 3 3 12 12 12 12
Nettoomsättningförändring 28,57% -12,50% -94,20% -63,49% 18 800,00% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,06% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% -% 0,00% -% -%
Vinstmarginal 0,00% 28,57% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% -% 0,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 88,89% -142,86% -62,50% 23,19% 63,49% 100,00% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 311,11% 3 985,71% 2 825,00% 171,01% 44,44% 9 450,00% -% 8 700,00% -% -%
Soliditet 2,98% 2,92% 26,91% 23,36% 33,22% 18,21% 17,99% 17,70% 16,29% 15,62%
Kassalikviditet 106,74% 99,68% 40,62% 71,09% 6,93% 3,15% 6,18% 6,03% 19,32% 22,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...