Visa allt om Nordic Truckcenter AB
Visa allt om Nordic Truckcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 203 921 160 411 151 358 173 750 227 941 114 618 33 487 70 291 147 223 97 174
Övrig omsättning 6 792 4 999 5 057 5 427 5 823 8 854 5 616 3 492 2 306 2 318
Rörelseresultat (EBIT) 7 723 1 560 -2 281 7 795 7 489 11 033 2 861 3 848 7 138 1 951
Resultat efter finansnetto 7 067 161 -2 371 7 551 6 998 19 590 2 689 4 053 5 904 1 250
Årets resultat 1 807 -335 -1 330 5 471 5 077 17 663 2 050 3 230 4 737 1 213
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 775 6 123 7 587 6 975 7 901 8 523 12 259 12 315 13 095 14 826
Omsättningstillgångar 92 875 58 835 48 584 48 653 55 684 72 695 47 653 26 155 40 613 52 726
Tillgångar 98 649 64 959 56 172 55 628 63 584 81 218 59 912 38 470 53 708 67 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 030 17 434 12 580 20 111 22 003 34 658 18 092 17 177 17 622 12 885
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 363 1 469 1 759 2 449
Avsättningar (tkr) 0 0 100 100 100 382 2 019 2 201 2 474 2 383
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1 838
Kortfristiga skulder 74 619 47 524 43 491 35 417 41 481 46 177 38 438 17 622 31 253 47 998
Skulder och eget kapital 98 649 64 959 56 172 55 628 63 584 81 218 59 912 38 470 53 708 67 553
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 670 722 642 0 0 0 356 535 643 883
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 702 11 228 11 858 11 830 11 416 8 534 3 972 6 687 9 014 7 027
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 845 4 104 4 376 4 021 4 231 2 990 1 627 2 961 3 709 3 257
Utdelning till aktieägare 0 8 000 0 6 200 6 000 17 011 0 0 3 675 0
Omsättning 210 713 165 410 156 415 179 177 233 764 123 472 39 103 73 783 149 529 99 492
Nyckeltal
Antal anställda 26 31 33 33 33 24 22 21 28 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 843 5 175 4 587 5 265 6 907 4 776 1 522 3 347 5 258 4 225
Personalkostnader per anställd (tkr) 769 731 684 583 594 531 312 497 495 504
Rörelseresultat, EBITDA 8 420 2 104 -1 776 8 339 8 255 11 524 3 418 4 723 8 467 3 428
Nettoomsättningförändring 27,12% 5,98% -12,89% -23,77% 98,87% 242,28% -% -52,26% 51,50% -%
Du Pont-modellen 7,96% 2,69% -2,45% 15,38% 13,09% 25,46% 6,03% 13,77% 13,59% 3,08%
Vinstmarginal 3,85% 1,09% -0,91% 4,92% 3,65% 18,04% 10,79% 7,53% 4,96% 2,14%
Bruttovinstmarginal 17,61% 19,88% 18,71% 19,19% 14,93% 22,28% 21,02% 18,89% 16,89% 18,39%
Rörelsekapital/omsättning 8,95% 7,05% 3,36% 7,62% 6,23% 23,14% 27,52% 12,14% 6,36% 4,87%
Soliditet 24,36% 26,84% 22,40% 36,15% 34,60% 42,67% 31,87% 47,40% 35,17% 21,68%
Kassalikviditet 32,12% 49,89% 34,25% 49,21% 51,92% 72,70% 61,18% 55,78% 57,89% 20,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...