Visa allt om Slagthuset i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Slagthuset i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 082 13 076 14 658 15 669 15 067 13 912 13 650 14 079 14 068 14 032
Övrig omsättning 47 90 35 172 51 - - 70 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -583 -1 449 98 289 185 43 -708 176 940 1 295
Resultat efter finansnetto -594 -1 441 8 312 185 34 -718 162 950 1 301
Årets resultat 26 -302 -2 134 101 18 -169 110 563 914
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 121 304 586 727 908 985 680 530 654
Omsättningstillgångar 4 610 4 681 3 991 3 776 4 291 5 133 5 785 5 815 4 334 2 566
Tillgångar 4 667 4 802 4 295 4 362 5 018 6 042 6 770 6 495 4 865 3 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 394 696 697 1 064 962 944 954 844 713
Obeskattade reserver 0 0 191 181 56 9 0 493 493 339
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 247 3 927 3 409 3 483 3 899 5 070 5 826 5 048 3 527 2 168
Skulder och eget kapital 4 667 4 802 4 295 4 362 5 018 6 042 6 770 6 495 4 865 3 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 1 814 1 765 2 010 1 948 1 732 1 578 1 380 1 351 1 503 1 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 648 522 539 566 629 624 558 527 599 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 11 129 13 166 14 693 15 841 15 118 13 912 13 650 14 149 14 072 14 032
Nyckeltal
Antal anställda 10 12 6 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 108 1 090 2 443 3 134 3 013 2 782 2 730 2 816 2 814 2 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 251 207 457 564 491 451 399 483 454 385
Rörelseresultat, EBITDA -496 -1 378 220 421 497 469 -226 543 1 138 1 648
Nettoomsättningförändring -15,25% -10,79% -6,45% 4,00% 8,30% 1,92% -3,05% 0,08% 0,26% -%
Du Pont-modellen -12,36% -29,74% 0,26% 7,20% 3,89% 0,84% -10,27% 2,99% 19,75% 40,65%
Vinstmarginal -5,21% -10,92% 0,08% 2,00% 1,29% 0,37% -5,09% 1,38% 6,83% 9,33%
Bruttovinstmarginal 30,38% 24,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,41% 38,15% 41,18% 43,86%
Rörelsekapital/omsättning 3,28% 5,77% 3,97% 1,87% 2,60% 0,45% -0,30% 5,45% 5,74% 2,84%
Soliditet 9,00% 8,20% 19,67% 19,04% 22,03% 16,03% 13,94% 20,15% 24,64% 29,72%
Kassalikviditet 108,55% 119,20% 117,07% 108,41% 110,05% 101,24% 99,30% 115,19% 122,88% 118,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...