Visa allt om SEAM Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 122 2 124 2 083 2 056 1 882 1 773 1 755 1 637 1 536 1 294
Övrig omsättning 25 47 113 43 37 43 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 198 297 258 233 189 204 179 58 -36
Resultat efter finansnetto 229 244 303 260 235 184 201 181 128 -87
Årets resultat 157 156 162 139 123 105 104 82 87 -103
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 196 185 191 183 189 178 189 207 204
Omsättningstillgångar 1 106 962 909 898 682 582 619 550 538 425
Tillgångar 1 295 1 157 1 094 1 090 865 770 796 739 745 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 544 488 462 430 410 408 423 418 436 350
Obeskattade reserver 406 386 355 276 209 147 103 53 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 345 284 277 384 245 216 271 267 309 279
Skulder och eget kapital 1 295 1 157 1 094 1 090 865 770 796 739 745 629
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 400 383 328 20 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 042 848 789 825 750 228 45 55 476 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 444 347 306 300 263 197 168 143 158 177
Utdelning till aktieägare 140 100 130 130 120 120 120 100 100 0
Omsättning 2 147 2 171 2 196 2 099 1 919 1 816 1 755 1 637 1 536 1 294
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 707 1 062 1 042 1 028 941 887 878 1 637 512 431
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 601 552 550 497 415 281 532 254 235
Rörelseresultat, EBITDA 176 211 303 262 242 194 215 196 79 59
Nettoomsättningförändring -0,09% 1,97% 1,31% 9,25% 6,15% 1,03% 7,21% 6,58% 18,70% -%
Du Pont-modellen 17,68% 21,09% 27,70% 24,04% 27,28% 27,92% 26,63% 25,44% 17,18% -3,50%
Vinstmarginal 10,79% 11,49% 14,55% 12,74% 12,54% 12,13% 12,08% 11,48% 8,33% -1,70%
Bruttovinstmarginal 96,80% 87,01% 86,85% 90,81% 89,96% 84,43% 67,75% 69,33% 77,80% 77,82%
Rörelsekapital/omsättning 35,86% 31,92% 30,34% 25,00% 23,22% 20,64% 19,83% 17,29% 14,91% 11,28%
Soliditet 66,46% 68,20% 66,15% 58,11% 65,21% 67,06% 62,46% 61,73% 58,52% 55,64%
Kassalikviditet 320,58% 338,73% 328,16% 233,85% 278,37% 269,44% 228,41% 205,99% 174,11% 152,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...