Visa allt om Arlövs Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 074 1 873 1 867 1 890 2 261 2 248 2 306 2 503 2 669 2 663
Övrig omsättning 29 - - 15 34 - 7 107 140 68
Rörelseresultat (EBIT) 63 27 -60 -66 -58 -54 0 35 63 -3
Resultat efter finansnetto 61 24 -63 -61 -13 -55 -7 35 61 -17
Årets resultat 61 24 -63 -61 -13 -55 -7 28 61 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 14 42 49 21 21 24
Omsättningstillgångar 217 184 250 268 283 257 332 390 421 329
Tillgångar 217 184 250 270 297 298 380 410 441 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 13 -11 52 113 126 200 208 199 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 36 21 40 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 136 241 178 184 172 180 203 242 216
Skulder och eget kapital 217 184 250 270 297 298 380 410 441 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 398 490 480 464 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 418 396 403 474 530 94 35 155 213 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 142 130 152 169 203 173 199 227 248 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Omsättning 2 103 1 873 1 867 1 905 2 295 2 248 2 313 2 610 2 809 2 731
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 037 937 934 945 1 131 749 1 153 834 890 888
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 270 285 327 373 225 367 282 312 296
Rörelseresultat, EBITDA 63 27 -58 -64 -51 -47 7 35 67 1
Nettoomsättningförändring 10,73% 0,32% -1,22% -16,41% 0,58% -2,52% -7,87% -6,22% 0,23% -%
Du Pont-modellen 29,03% 14,67% -23,60% -21,11% -4,04% -17,79% 0,00% 9,02% 15,65% -0,56%
Vinstmarginal 3,04% 1,44% -3,16% -3,02% -0,53% -2,36% 0,00% 1,48% 2,59% -0,08%
Bruttovinstmarginal 49,95% 49,76% 47,40% 50,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,24% 2,56% 0,48% 4,76% 4,38% 3,78% 6,59% 7,47% 6,71% 4,24%
Soliditet 34,10% 7,07% -4,40% 19,26% 38,05% 42,28% 52,63% 50,73% 45,12% 38,98%
Kassalikviditet 75,97% 88,97% 75,52% 122,47% 115,22% 121,51% 161,11% 172,91% 156,61% 136,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...