Visa allt om Arlövs Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 873 1 867 1 890 2 261 2 248 2 306 2 503 2 669 2 663 2 768
Övrig omsättning - - 15 34 - 7 107 140 68 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -60 -66 -58 -54 0 35 63 -3 -74
Resultat efter finansnetto 24 -63 -61 -13 -55 -7 35 61 -17 -93
Årets resultat 24 -63 -61 -13 -55 -7 28 61 -17 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 14 42 49 21 21 24 28
Omsättningstillgångar 184 250 268 283 257 332 390 421 329 351
Tillgångar 184 250 270 297 298 380 410 441 354 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 -11 52 113 126 200 208 199 138 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 21 40 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 241 178 184 172 180 203 242 216 224
Skulder och eget kapital 184 250 270 297 298 380 410 441 354 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 398 490 480 464 456 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 396 403 474 530 94 35 155 213 199 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 130 152 169 203 173 199 227 248 225 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Omsättning 1 873 1 867 1 905 2 295 2 248 2 313 2 610 2 809 2 731 2 768
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 937 934 945 1 131 749 1 153 834 890 888 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 270 285 327 373 225 367 282 312 296 220
Rörelseresultat, EBITDA 27 -58 -64 -51 -47 7 35 67 1 -70
Nettoomsättningförändring 0,32% -1,22% -16,41% 0,58% -2,52% -7,87% -6,22% 0,23% -3,79% -%
Du Pont-modellen 14,67% -23,60% -21,11% -4,04% -17,79% 0,00% 9,02% 15,65% -0,56% -19,26%
Vinstmarginal 1,44% -3,16% -3,02% -0,53% -2,36% 0,00% 1,48% 2,59% -0,08% -2,64%
Bruttovinstmarginal 49,76% 47,40% 50,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,56% 0,48% 4,76% 4,38% 3,78% 6,59% 7,47% 6,71% 4,24% 4,59%
Soliditet 7,07% -4,40% 19,26% 38,05% 42,28% 52,63% 50,73% 45,12% 38,98% 40,90%
Kassalikviditet 88,97% 75,52% 122,47% 115,22% 121,51% 161,11% 172,91% 156,61% 136,11% 136,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...