allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Frösundaviksparken Aktiebolag

ORG.NR: 556467-6798
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 82 549 52 137 84 157  
  Övrig omsättning (TKR) 5 990 113 779 2 160  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 14 571 110 212 3 905  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -5 053 89 801 -33 817  
  Årets resultat (TKR) 1 528 89 940 -28 838  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 723 699 721 725 1 134 046  
  Omsättningstillgångar (TKR) 44 194 121 116 50 857  
  Tillgångar (TKR) 767 893 842 841 1 184 903  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 338 292 421 504 331 564  
  Minoritetsintressen (TKR) 2 370 0 1 984  
  Avsättningar (TKR) 3 189 5 108 70 719  
  Långfristiga skulder (TKR) 387 960 398 994 740 006  
  Kortfristiga skulder (TKR) 36 082 17 235 40 630  
  Skulder och eget kapital (TKR) 767 893 842 841 1 184 903  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 720 720 660  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 12 988 2 728 3 162  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 728 1 452 1 517  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 30 7 9  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 752 7 448 9 351  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 678 829 594  
  Nettoomsättningförändring 58,33 % -38,05 % -7,21 %  
  Vinstmarginal 15,89 % 209,58 % 4,68 %  
  Bruttovinstmarginal 87,56 % 99,60 % 93,81 %  
  Soliditet 44,05 % 50,01 % 27,98 %  
  Kassalikviditet 121,51 % 702,73 % 125,17 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 567 8 435 6 200  
  Övrig omsättning (TKR) 829 391 118  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -18 804 -8 457 -2 976  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -11 808 149 905 -66 914  
  Årets resultat (TKR) -5 959 138 442 -61 271  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 107 376 26 000 102 298  
  Omsättningstillgångar (TKR) 92 821 187 446 108 346  
  Tillgångar (TKR) 200 197 213 446 210 644  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 84 138 170 097 31 655  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 101 774 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 14 285 43 349 178 989  
  Skulder och eget kapital (TKR) 200 197 213 446 210 644  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 720 720 660  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 5 750 2 728 1 122  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 2 170 1 452 913  
  Utdelning till aktieägare 0 80 000 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 13 7 4  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 121 1 205 1 550  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 630 829 664  
  Nettoomsättningförändring -81,42 % 36,05 % 55,78 %  
  Vinstmarginal -753,48 % 1 779,83 % -935,19 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 42,03 % 79,69 % 15,03 %  
  Kassalikviditet 649,78 % 432,41 % 60,53 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X