Visa allt om Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag
Visa allt om Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 495 47 405 90 644 161 019 172 346 173 424 153 629 129 548 115 203 96 434
Övrig omsättning 1 100 1 198 138 15 153 - - - 773 365 19
Rörelseresultat (EBIT) -11 544 -7 265 -8 899 -237 -7 251 3 455 5 852 385 2 677 -2 141
Resultat efter finansnetto -11 489 -7 271 -10 332 -1 382 -8 441 2 576 4 888 -558 1 576 -2 988
Årets resultat 511 -6 771 -8 552 -2 225 -229 2 412 3 601 194 909 -2 988
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 289 4 955 5 454 6 945 11 430 10 367 12 119 13 153 15 840 15 598
Omsättningstillgångar 15 470 13 587 14 335 48 239 47 260 47 786 44 123 28 977 23 552 19 698
Tillgångar 19 759 18 542 19 789 55 184 58 690 58 153 56 242 42 130 39 392 35 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 822 3 311 5 582 5 839 8 064 10 244 6 394 4 636 4 442 5 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 023 3 842 0 0 0 3 781 5 611 11 573 784 13 377
Kortfristiga skulder 9 914 11 389 14 207 49 345 50 626 44 128 44 236 25 920 34 166 16 671
Skulder och eget kapital 19 759 18 542 19 789 55 184 58 690 58 153 56 242 42 130 39 392 35 295
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 058 1 195 1 385 1 112 1 923 1 788 1 482 924
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 186 26 838 47 019 73 997 75 256 72 067 56 814 46 937 39 426 35 071
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 786 10 803 19 143 30 522 30 875 28 931 23 668 20 506 17 989 14 368
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 595 48 603 90 782 176 172 172 346 173 424 153 629 130 321 115 568 96 453
Nyckeltal
Antal anställda 90 64 107 207 220 225 208 180 149 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) 639 741 847 778 783 771 739 720 773 753
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 523 594 504 494 454 396 379 397 401
Rörelseresultat, EBITDA -9 894 -5 714 -6 663 4 268 -3 710 6 829 9 721 7 380 9 581 6 316
Nettoomsättningförändring 21,28% -47,70% -43,71% -6,57% -0,62% 12,88% 18,59% 12,45% 19,46% -%
Du Pont-modellen -57,83% -39,13% -48,81% -0,35% -12,27% 5,96% 10,39% 0,81% 5,86% -6,05%
Vinstmarginal -19,87% -15,30% -10,66% -0,12% -4,18% 2,00% 3,81% 0,26% 2,00% -2,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,66% 4,64% 0,14% -0,69% -1,95% 2,11% -0,07% 2,36% -9,21% 3,14%
Soliditet 19,34% 17,86% 28,21% 10,58% 13,74% 17,62% 11,37% 11,00% 11,28% 14,87%
Kassalikviditet 156,04% 119,30% 100,90% 97,76% 93,35% 108,28% 99,74% 111,79% 68,93% 118,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...