allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 57 495 47 405 90 644  
  Övrig omsättning (TKR) 1 100 1 198 138  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -11 544 -7 265 -8 899  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -11 489 -7 271 -10 332  
  Årets resultat (TKR) 511 -6 771 -8 552  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 4 289 4 955 5 454  
  Omsättningstillgångar (TKR) 15 470 13 587 14 335  
  Tillgångar (TKR) 19 759 18 542 19 789  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 822 3 311 5 582  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 6 023 3 842 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 9 914 11 389 14 207  
  Skulder och eget kapital (TKR) 19 759 18 542 19 789  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD           0 1 058  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 33 186 26 838 47 019  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 12 786 10 803 19 143  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 90 64 107  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 639 741 847  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 516 523 594  
  Nettoomsättningförändring 21,28 % -47,70 % -43,71 %  
  Vinstmarginal -19,87 % -15,30 % -10,66 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 19,34 % 17,86 % 28,21 %  
  Kassalikviditet 156,04 % 119,30 % 100,90 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2014   2001   2000                              
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-122001-122000-12 
  Nettoomsättning (TKR) 120 768 111 483  
  Övrig omsättning (TKR)                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -345 -1 421  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -2 327 -2 881  
  Årets resultat (TKR) -2 327 -2 546  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122001-122000-12 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 13 209 12 579  
  Omsättningstillgångar (TKR) 47 394 39 066  
  Tillgångar (TKR) 60 603 51 645  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 8 050 10 376  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 21 811 14 147  
  Kortfristiga skulder (TKR) 30 742 27 121  
  Skulder och eget kapital (TKR) 60 603 51 645  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122001-122000-12 
  Löner till styrelse & VD 880 813  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0 0  
  Löner till övriga anställda 49 684 47 203  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0 0  
  Sociala kostnader 21 722 20 938  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-122001-122000-12 
  Antal anställda 189 175  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 639 637  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 392 403  
  Nettoomsättningförändring 8,33 %            
  Vinstmarginal -0,26 % -1,27 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 13,28 % 20,09 %  
  Kassalikviditet 154,17 % 144,04 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X