Visa allt om Bograngens Lanthandel Aktiebolag
Visa allt om Bograngens Lanthandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 275 26 977 26 640 27 347 26 856 23 722 21 091 18 989 19 584 21 092
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -214 343 -376 445 433 71 -45 -343 439 130
Resultat efter finansnetto -94 434 -291 439 521 133 16 -274 576 197
Årets resultat 63 269 -15 234 293 128 16 -1 562 233
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 651 1 636 1 705 1 125 1 182 1 128 1 028 1 056 1 120 1 165
Omsättningstillgångar 2 688 3 083 2 492 3 212 3 374 3 520 2 769 2 688 2 877 2 603
Tillgångar 4 340 4 718 4 197 4 337 4 556 4 648 3 798 3 745 3 997 3 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 678 2 615 2 346 2 661 3 427 3 397 3 269 3 353 3 354 2 791
Obeskattade reserver 0 157 0 276 157 0 0 0 273 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 111 278 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 661 1 946 1 740 1 122 972 1 252 529 392 370 541
Skulder och eget kapital 4 340 4 718 4 197 4 337 4 556 4 648 3 798 3 745 3 997 3 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 848 755 750 942 821 932 844 983
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 719 1 613 861 922 716 500 372 330 367 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 735 748 740 637 612 653 560 625 588 626
Utdelning till aktieägare 600 0 0 300 1 000 262 0 100 0 0
Omsättning 27 275 26 977 26 640 27 347 26 856 23 722 21 091 18 989 19 584 21 092
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 546 4 496 4 440 4 558 4 476 3 954 3 515 3 165 3 264 3 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 394 408 386 346 349 292 315 300 325
Rörelseresultat, EBITDA -106 444 -299 502 497 138 19 -279 504 196
Nettoomsättningförändring 1,10% 1,27% -2,59% 1,83% 13,21% 12,47% 11,07% -3,04% -7,15% -%
Du Pont-modellen -1,57% 10,22% -5,91% 10,61% 11,46% 3,10% 0,68% -7,02% 14,79% 5,25%
Vinstmarginal -0,25% 1,79% -0,93% 1,68% 1,94% 0,61% 0,12% -1,39% 3,02% 0,94%
Bruttovinstmarginal 10,51% 12,26% 9,82% 12,37% 12,56% 11,85% 11,07% 10,38% 14,24% 12,51%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 4,21% 2,82% 7,64% 8,94% 9,56% 10,62% 12,09% 12,80% 9,78%
Soliditet 61,71% 58,02% 55,90% 66,05% 77,76% 73,09% 86,07% 89,53% 88,83% 82,38%
Kassalikviditet 83,80% 88,85% 60,17% 161,05% 216,67% 177,16% 249,15% 339,80% 343,24% 182,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...