Visa allt om Skårdal Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Skårdal Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 062 39 440 39 451 35 069 38 660 43 369 43 797 24 777 23 796 23 145
Övrig omsättning - - - 29 963 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 613 23 742 24 679 25 219 27 207 19 904 26 584 16 168 15 331 14 397
Resultat efter finansnetto 15 490 19 267 18 823 20 295 22 515 15 527 21 226 10 601 14 169 13 667
Årets resultat 14 280 16 126 14 147 14 414 14 517 14 539 11 321 3 180 10 422 10 075
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 733 310 630 313 878 313 442 288 357 274 237 326 736 354 283 161 179 155 024
Omsättningstillgångar 109 948 112 912 84 536 82 237 138 461 64 777 86 115 1 356 22 819 21 144
Tillgångar 397 681 423 542 398 414 395 679 426 818 339 014 412 851 355 639 183 998 176 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 765 146 795 133 935 124 699 125 025 119 352 112 183 108 232 105 052 102 550
Obeskattade reserver 12 714 15 454 15 925 15 161 11 531 8 714 13 495 6 978 88 63
Avsättningar (tkr) 18 637 17 876 15 248 12 722 15 731 13 706 10 567 9 809 9 278 8 635
Långfristiga skulder 211 682 229 850 0 87 000 87 000 87 000 171 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 883 13 567 233 306 156 097 187 531 110 242 105 605 230 620 69 580 64 919
Skulder och eget kapital 397 681 423 542 398 414 395 679 426 818 339 014 412 851 355 639 183 998 176 168
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 062 39 440 39 451 65 032 38 660 43 369 43 797 24 777 23 796 23 145
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 913 30 461 30 744 30 342 28 901 24 294 32 589 17 789 16 844 15 905
Nettoomsättningförändring -0,96% -0,03% 12,50% -9,29% -10,86% -0,98% 76,76% 4,12% 2,81% -%
Du Pont-modellen 5,73% 6,48% 7,00% 7,49% 7,51% 6,64% 6,85% 4,45% 8,78% 9,06%
Vinstmarginal 58,29% 69,58% 70,68% 84,52% 82,93% 51,92% 64,58% 63,91% 67,86% 68,93%
Bruttovinstmarginal 61,33% 60,20% 62,56% 59,44% 70,38% 62,75% 60,70% 65,25% 64,43% 62,20%
Rörelsekapital/omsättning 268,97% 251,89% -377,10% -210,61% -126,93% -104,83% -44,50% -925,31% -196,51% -189,13%
Soliditet 40,15% 37,50% 36,73% 34,34% 31,28% 37,10% 29,58% 31,85% 57,13% 58,24%
Kassalikviditet 2 251,65% 832,25% 34,43% 52,68% 73,83% 58,76% 81,54% 0,59% 32,80% 32,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...