Visa allt om ITIGO AB
Visa allt om ITIGO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 416 15 217 14 391 14 955 13 463 11 717 13 633 15 420 18 005 15 956
Övrig omsättning 238 168 306 322 47 26 168 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -397 280 174 122 281 87 -184 -174 429 214
Resultat efter finansnetto -583 146 50 2 63 -53 -391 -400 67 -53
Årets resultat -583 146 50 2 63 -53 -391 -400 9 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 251 239 294 262 221 394 491 618 698
Omsättningstillgångar 4 576 4 514 4 021 3 999 4 199 3 411 4 151 3 516 4 815 4 182
Tillgångar 4 792 4 765 4 260 4 294 4 461 3 633 4 545 4 007 5 432 4 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 385 240 190 187 124 177 168 318 309
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 1 120 1 192 1 427 1 334 1 386 1 399 2 302 2 476 1 966
Kortfristiga skulder 3 542 3 260 2 829 2 677 2 796 2 122 2 969 1 537 2 638 2 605
Skulder och eget kapital 4 792 4 765 4 260 4 294 4 461 3 633 4 545 4 007 5 432 4 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 633 549 450 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 407 2 017 2 255 1 963 1 548 960 509 374 622 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 975 716 769 517 614 380 432 353 322 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 654 15 385 14 697 15 277 13 510 11 743 13 801 15 420 18 005 15 956
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 4 4 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 488 2 536 2 399 3 739 3 366 3 906 3 408 5 140 6 002 5 319
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 464 511 625 524 436 357 462 480 402
Rörelseresultat, EBITDA -363 314 229 220 415 217 -48 70 667 399
Nettoomsättningförändring 14,45% 5,74% -3,77% 11,08% 14,90% -14,05% -11,59% -14,36% 12,84% -%
Du Pont-modellen -8,28% 5,88% 4,08% 2,84% 6,30% 2,45% -3,98% -4,27% 8,06% 4,45%
Vinstmarginal -2,28% 1,84% 1,21% 0,82% 2,09% 0,76% -1,33% -1,11% 2,43% 1,36%
Bruttovinstmarginal 36,32% 36,05% 38,34% 34,91% 40,14% 37,14% 32,19% 29,57% 29,78% 26,80%
Rörelsekapital/omsättning 5,94% 8,24% 8,28% 8,84% 10,42% 11,00% 8,67% 12,83% 12,09% 9,88%
Soliditet 8,39% 8,08% 5,63% 4,42% 4,19% 3,41% 3,89% 4,19% 5,85% 6,33%
Kassalikviditet 46,53% 47,48% 47,93% 46,88% 45,74% 62,91% 66,18% 88,48% 95,41% 89,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...