Visa allt om A. Zaborowski Aktiebolag
Visa allt om A. Zaborowski Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 950 16 584 3 222 3 240 3 173 3 089 3 091 8 014 7 771 2 802
Övrig omsättning 345 308 - - 3 1 - 52 195 63
Rörelseresultat (EBIT) 9 437 3 640 196 135 -233 627 861 4 124 3 836 1 195
Resultat efter finansnetto 10 197 3 743 1 714 1 396 5 414 1 280 1 507 3 741 2 980 593
Årets resultat 6 303 2 217 1 674 1 168 5 281 903 1 222 2 002 1 403 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 875 7 580 4 303 4 419 4 734 4 848 5 569 4 472 4 005 3 929
Omsättningstillgångar 17 119 15 447 13 959 13 218 12 616 7 492 6 324 7 209 4 734 2 074
Tillgångar 30 994 23 027 18 262 17 637 17 350 12 340 11 894 11 680 8 740 6 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 315 16 012 14 795 13 821 12 952 8 171 7 508 6 686 4 984 3 781
Obeskattade reserver 5 820 3 520 2 839 3 167 3 158 3 215 3 106 3 139 2 362 1 688
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 858 3 495 628 649 1 239 954 1 279 1 855 1 393 533
Skulder och eget kapital 30 994 23 027 18 262 17 637 17 350 12 340 11 894 11 680 8 740 6 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 234 945 878 963 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 104 2 903 1 142 1 408 1 164 0 0 611 292 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 824 1 189 615 715 636 657 585 730 641 451
Utdelning till aktieägare 5 000 1 000 1 000 500 300 300 240 400 300 200
Omsättning 42 295 16 892 3 222 3 240 3 176 3 090 3 091 8 066 7 966 2 865
Nyckeltal
Antal anställda 14 8 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 996 2 073 1 611 1 620 1 587 1 545 1 546 2 671 3 886 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 520 923 1 105 942 985 802 782 1 005 691
Rörelseresultat, EBITDA 10 455 4 380 287 184 -104 785 1 061 4 343 4 064 1 264
Nettoomsättningförändring 152,95% 414,71% -0,56% 2,11% 2,72% -0,06% -61,43% 3,13% 177,34% -%
Du Pont-modellen 32,90% 19,33% 9,39% 7,95% 31,25% 10,46% 12,87% 35,47% 41,06% 9,90%
Vinstmarginal 24,31% 26,83% 53,20% 43,30% 170,88% 41,79% 49,53% 51,70% 46,18% 21,20%
Bruttovinstmarginal 77,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,61% 72,07% 413,75% 387,93% 358,56% 211,65% 163,22% 66,81% 42,99% 55,00%
Soliditet 83,42% 81,46% 93,14% 91,60% 88,07% 85,42% 82,37% 76,59% 76,48% 83,24%
Kassalikviditet 326,70% 441,97% 2 222,77% 2 036,67% 1 018,24% 785,32% 494,45% 388,63% 339,84% 389,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...