Visa allt om Advisio Aktiebolag
Visa allt om Advisio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 451 3 468 1 929 5 446 5 485 8 266 19 923 18 305 93 071 115 872
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 418 1 365 -1 186 -2 181 -3 414 4 237 57 -8 778 7 615 698
Resultat efter finansnetto -1 357 -792 -3 331 -7 895 -12 125 3 475 921 -7 985 7 233 455
Årets resultat -1 357 -792 -3 331 -7 895 -12 125 3 475 921 -7 985 5 769 379
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 786 1 549 2 600 9 732 18 825 404 410 421 1 278
Omsättningstillgångar 25 419 26 578 26 395 28 664 32 122 35 241 50 103 49 950 59 356 94 170
Tillgångar 26 205 27 364 27 944 31 264 41 854 54 067 50 507 50 359 59 777 95 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 628 26 985 27 777 31 108 41 718 53 843 50 368 49 567 57 644 89 024
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 577 379 167 156 136 224 139 792 2 133 6 424
Skulder och eget kapital 26 205 27 364 27 944 31 264 41 854 54 067 50 507 50 359 59 777 95 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 112 240 200 320 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 728 876 876 764 976 240 477 665 252 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 333 354 380 344 437 215 279 335 214 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 92 149
Omsättning 2 451 3 468 1 929 5 446 5 485 8 266 19 923 18 305 93 071 115 872
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 226 1 734 965 2 723 2 743 4 133 9 962 6 102 46 536 57 936
Personalkostnader per anställd (tkr) 531 620 628 573 725 306 526 429 424 415
Rörelseresultat, EBITDA -1 418 1 365 -1 150 -2 181 -3 412 4 239 63 -8 766 7 632 732
Nettoomsättningförändring -29,33% 79,78% -64,58% -0,71% -33,64% -58,51% 8,84% -80,33% -19,68% -%
Du Pont-modellen -4,93% 0,73% -5,53% -7,29% -28,96% 6,44% 1,85% -15,84% 12,58% 0,53%
Vinstmarginal -52,67% 5,77% -80,09% -41,85% -221,00% 42,10% 4,70% -43,58% 8,08% 0,43%
Bruttovinstmarginal 2,04% 82,27% 13,48% -13,59% -29,88% 63,67% 6,92% -39,04% 9,62% 1,66%
Rörelsekapital/omsättning 1 013,55% 755,45% 1 359,67% 523,47% 583,15% 423,63% 250,79% 268,55% 61,48% 75,73%
Soliditet 97,80% 98,61% 99,40% 99,50% 99,68% 99,59% 99,72% 98,43% 96,43% 93,27%
Kassalikviditet 573,83% 792,61% 2 131,14% 2 142,31% 2 355,15% 1 986,61% 17 277,70% 2 876,64% 821,14% 431,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...