Visa allt om Plamako i Anderstorp Aktiebolag
Visa allt om Plamako i Anderstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 30 770 21 632 20 844 19 870 24 187 31 170 11 277 19 388 18 704 17 772
Övrig omsättning 191 501 394 222 521 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 348 3 344 2 652 4 159 1 826 2 712 189 1 108 2 678 3 450
Resultat efter finansnetto 6 498 3 731 2 972 4 346 2 109 2 783 140 1 535 2 848 3 527
Årets resultat 3 746 2 109 1 927 2 476 1 250 1 151 1 847 1 408 1 963
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 888 5 198 7 571 7 550 7 268 6 698 4 916 5 203 5 200 4 981
Omsättningstillgångar 36 339 28 847 32 623 25 846 27 476 25 049 22 692 27 150 24 616 22 028
Tillgångar 41 227 34 045 40 194 33 395 34 743 31 746 27 608 32 353 29 815 27 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 274 22 528 24 419 22 492 20 017 18 766 17 615 22 414 21 768 17 955
Obeskattade reserver 7 594 5 936 5 197 4 926 4 844 5 260 4 579 5 095 4 785 4 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 359 5 581 10 578 5 977 9 883 7 720 5 413 4 844 3 262 4 940
Skulder och eget kapital 41 227 34 045 40 194 33 395 34 743 31 746 27 608 32 353 29 815 27 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 203 408 1 044 850 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 544 2 989 2 688 2 651 2 970 1 875 1 784 2 077 1 690 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 1 500 1 320 1 226 1 176 1 273 1 317 1 050 1 343 1 065 663
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 000 0 0 0 0 4 800 201 0
Omsättning 30 961 22 133 21 238 20 092 24 708 31 170 11 277 19 388 18 704 17 772
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 8 8 7 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 396 3 090 2 978 2 839 3 023 3 896 1 611 2 424 2 672 3 554
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 627 573 544 527 548 449 553 505 473
Rörelseresultat, EBITDA 6 738 3 744 3 061 4 552 2 200 3 078 590 1 511 3 098 3 856
Nettoomsättningförändring 42,24% 3,78% 4,90% -17,85% -22,40% 176,40% -41,84% 3,66% -% -%
Du Pont-modellen 15,76% 10,97% 7,42% 13,03% 6,08% 8,81% 0,79% 4,77% 10,77% 14,28%
Vinstmarginal 21,12% 17,27% 14,30% 21,91% 8,73% 8,98% 1,92% 7,95% 17,17% 21,71%
Bruttovinstmarginal 48,37% 49,62% 50,03% 57,62% 36,45% 33,45% 54,63% 46,55% 48,78% 49,34%
Rörelsekapital/omsättning 81,18% 107,55% 105,76% 99,99% 72,74% 55,60% 153,22% 115,05% 114,17% 96,15%
Soliditet 68,40% 79,77% 70,84% 78,22% 67,89% 71,32% 76,03% 80,62% 84,57% 77,44%
Kassalikviditet 305,02% 467,87% 290,95% 408,21% 259,39% 301,81% 334,92% 450,47% 699,66% 387,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...