Visa allt om Hyrfama AB
Visa allt om Hyrfama AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 439 471 694 730 1 894 2 816 7 328 7 020 5 784 4 575
Övrig omsättning - 459 103 115 83 1 901 536 479 618 228
Rörelseresultat (EBIT) -52 180 13 -120 -670 420 497 1 088 370 456
Resultat efter finansnetto -87 187 6 -177 -543 287 474 587 487 247
Årets resultat -87 187 6 -177 -293 429 282 160 299 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 100 6 194 4 282 4 867 4 618 5 021 7 199 6 223 5 761 5 355
Omsättningstillgångar 818 1 431 1 227 1 285 1 085 3 027 4 001 3 480 3 651 3 623
Tillgångar 6 919 7 625 5 509 6 152 5 703 8 048 11 200 9 702 9 412 8 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 1 051 1 014 1 157 1 477 2 270 1 967 1 806 1 646 1 347
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 250 554 421 124 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 042 6 448 4 266 4 130 3 896 5 056 6 859 6 313 6 374 6 632
Kortfristiga skulder 63 127 229 865 329 472 1 819 1 162 1 268 998
Skulder och eget kapital 6 919 7 625 5 509 6 152 5 703 8 048 11 200 9 702 9 412 8 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 70 21 270 204 93 115 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 188 790 670 765 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 7 14 17 63 28 163 335 282 313 219
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 143 500 127 120 0 0
Omsättning 439 930 797 845 1 977 4 717 7 864 7 499 6 402 4 803
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 471 694 730 1 894 1 408 1 466 1 170 1 157 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 - 20 119 56 321 271 183 244 237
Rörelseresultat, EBITDA 41 273 110 2 868 1 777 2 110 2 213 1 293 1 340
Nettoomsättningförändring -6,79% -32,13% -4,93% -61,46% -32,74% -61,57% 4,39% 21,37% 26,43% -%
Du Pont-modellen 0,68% 3,67% 2,07% -0,76% -6,70% 5,48% 6,20% 11,40% 8,75% 5,64%
Vinstmarginal 10,71% 59,45% 16,43% -6,44% -20,17% 15,66% 9,47% 15,75% 14,25% 11,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 93,21% 81,12% 48,08% 77,98% 67,22% 73,94% 69,22% 60,34% 58,14%
Rörelsekapital/omsättning 171,98% 276,86% 143,80% 57,53% 39,92% 90,73% 29,78% 33,02% 41,20% 57,38%
Soliditet 11,76% 13,78% 18,41% 18,81% 25,90% 30,50% 21,21% 21,74% 18,44% 15,01%
Kassalikviditet 1 298,41% 1 126,77% 521,83% 148,55% 329,79% 641,31% 219,96% 299,48% 287,93% 363,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...