Visa allt om Tomas Kaiser Aktiebolag
Visa allt om Tomas Kaiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 938 2 650 2 667 2 675 2 675 2 680 2 675 2 675 2 691 2 625
Övrig omsättning - - - - - 12 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 607 970 765 969 1 031 1 047 1 068 1 044 875 719
Resultat efter finansnetto 1 751 1 880 -462 -749 4 685 372 2 638 1 234 10 468 855
Årets resultat 1 361 1 853 167 443 4 922 213 2 459 1 115 10 137 592
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 040 23 688 23 781 19 004 16 913 17 149 17 791 11 802 7 647 400
Omsättningstillgångar 10 300 13 218 11 200 16 036 17 894 13 014 12 065 15 375 18 334 15 509
Tillgångar 38 340 36 906 34 981 35 040 34 807 30 163 29 856 27 177 25 981 15 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 620 36 259 34 406 34 239 33 797 28 875 28 663 26 204 25 089 15 251
Obeskattade reserver 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 719 647 574 601 1 011 1 288 1 194 973 892 657
Skulder och eget kapital 38 340 36 906 34 981 35 040 34 807 30 163 29 856 27 177 25 981 15 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 240 240 240 240 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 126 1 013 1 137 1 005 633 625 618 595 582 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 770 506 530 495 556 553 550 574 569 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Omsättning 3 938 2 650 2 667 2 675 2 675 2 692 2 688 2 675 2 691 2 625
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 313 883 667 892 892 893 892 892 897 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 034 512 440 526 499 494 497 491 566 598
Rörelseresultat, EBITDA 607 970 765 969 1 039 1 055 1 076 1 052 883 727
Nettoomsättningförändring -% -0,64% -0,30% 0,00% -0,19% 0,19% 0,00% -0,59% 2,51% -%
Du Pont-modellen 4,59% 5,09% -1,31% -2,11% 13,54% 1,38% 8,98% 4,74% 40,46% 5,39%
Vinstmarginal 44,67% 70,94% -17,14% -27,63% 176,15% 15,52% 100,26% 48,19% 390,64% 32,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 243,30% 474,38% 398,43% 577,01% 631,14% 437,54% 406,39% 538,39% 648,16% 565,79%
Soliditet 98,12% 98,25% 98,36% 98,13% 97,10% 95,73% 96,00% 96,42% 96,57% 95,86%
Kassalikviditet 1 432,55% 2 042,97% 1 951,22% 2 668,22% 1 769,93% 1 010,40% 1 010,47% 1 580,16% 2 055,38% 2 360,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...