Visa allt om XERVON Sweden AB
Visa allt om XERVON Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 202 173 173 766 228 655 246 706 180 095 136 977 152 366 168 846 267 033 275 617
Övrig omsättning 104 8 098 4 220 3 024 1 517 4 155 5 231 5 561 727 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 700 6 162 11 806 3 583 -6 241 -30 164 -14 756 -7 891 -178 745 -13 737
Resultat efter finansnetto 4 406 5 821 11 238 2 597 -7 328 -31 272 -15 579 -8 393 -189 780 -16 483
Årets resultat 4 406 5 821 11 238 2 597 -7 328 -31 272 -15 579 -4 712 -135 330 -16 483
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 602 85 723 60 687 46 664 30 647 22 599 54 869 79 928 111 486 156 636
Omsättningstillgångar 38 783 42 762 42 073 46 226 50 138 35 814 35 321 53 874 45 506 172 749
Tillgångar 123 384 128 485 102 761 92 890 80 785 58 412 90 191 133 803 156 992 329 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 960 50 554 34 233 22 995 5 398 5 726 36 998 52 577 57 289 22 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 859
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 283 30 264 30 279 30 236 0 0 0 0 0 198 699
Kortfristiga skulder 38 142 47 668 38 249 39 659 75 387 52 686 53 192 81 225 99 703 101 082
Skulder och eget kapital 123 384 128 485 102 761 92 890 80 785 58 412 90 191 133 803 156 992 329 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD 1 797 1 611 1 626 2 108 1 467 1 084 1 091 941 960 938
Varav tantiem till styrelse & VD 631 470 541 - 363 100 96 - - -
Löner till övriga anställda 43 279 42 685 47 951 63 890 49 838 48 883 52 521 64 467 107 082 104 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 608 19 521 20 136 25 136 19 082 19 008 19 495 25 537 34 742 38 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 202 277 181 864 232 875 249 730 181 612 141 132 157 597 174 407 267 760 275 617
Nyckeltal
Antal anställda 110 112 129 132 150 151 168 216 236 272
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 838 1 551 1 773 1 869 1 201 907 907 782 1 132 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 642 590 760 510 471 433 435 717 526
Rörelseresultat, EBITDA 18 623 16 902 22 191 13 422 5 148 -5 835 12 386 22 654 -150 234 16 808
Nettoomsättningförändring 16,35% -24,01% -7,32% 36,99% 31,48% -10,10% -9,76% -36,77% -3,11% -%
Du Pont-modellen 3,82% 4,90% 11,50% 3,96% -7,72% -51,57% -16,22% -5,42% -111,64% -3,87%
Vinstmarginal 2,33% 3,62% 5,17% 1,49% -3,46% -21,99% -9,60% -4,29% -65,63% -4,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,32% -2,82% 1,67% 2,66% -14,02% -12,32% -11,73% -16,20% -20,30% 26,00%
Soliditet 44,54% 39,35% 33,31% 24,76% 6,68% 9,80% 41,02% 39,29% 36,49% 8,41%
Kassalikviditet 101,15% 89,41% 109,77% 116,50% 66,36% 67,37% 65,95% 66,09% 45,57% 170,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...