Visa allt om BG Konferensservice Aktiebolag
Visa allt om BG Konferensservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning - - - - 1 115 941 821 891 834 823
Övrig omsättning - - - - 659 501 517 509 480 483
Rörelseresultat (EBIT) - - - - 120 -39 -10 122 -60 26
Resultat efter finansnetto - - - - 79 -45 -16 110 -73 13
Årets resultat - - - - 39 -40 -22 88 -73 9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 * 2014-06 * 2013-06 * 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 38 79 114 65 82 103
Omsättningstillgångar - - - - 385 487 409 454 329 384
Tillgångar - - - - 423 566 523 520 411 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 219 101 78 100 13 86
Obeskattade reserver - - - - 0 0 5 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - 204 464 439 419 398 402
Skulder och eget kapital - - - - 423 566 523 520 411 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 312 242 270 286 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 983 307 270 189 225 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 21 186 135 121 143 124
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 1 774 1 442 1 338 1 400 1 314 1 306
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 558 471 411 446 417 412
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 492 394 326 298 333 278
Rörelseresultat, EBITDA - - - - 120 -5 18 150 -21 63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% 18,49% 14,62% -7,86% 6,83% 1,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 28,37% -6,71% -1,91% 23,85% -14,36% 5,75%
Vinstmarginal -% -% -% -% 10,76% -4,04% -1,22% 13,92% -7,07% 3,40%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 75,66% 74,91% 76,21% 77,34% 74,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 16,23% 2,44% -3,65% 3,93% -8,27% -2,19%
Soliditet -% -% -% -% 51,77% 17,84% 15,62% 19,23% 3,16% 17,66%
Kassalikviditet -% -% -% -% 169,12% 96,12% 84,97% 100,00% 74,37% 86,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-06: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-06: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...