Visa allt om HTH Kök i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 097 13 116 14 628 12 444 11 548 12 777 11 318 11 943 13 119 14 094
Övrig omsättning 37 37 27 - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 497 230 400 383 447 665 533 433 668 494
Resultat efter finansnetto 1 483 223 412 387 462 659 526 446 661 480
Årets resultat 813 268 338 200 251 481 400 243 359 345
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 102 23 30 10 27 47 71 80 88
Omsättningstillgångar 4 992 3 289 3 177 2 902 2 618 2 581 2 275 2 025 1 853 2 057
Tillgångar 5 093 3 392 3 200 2 932 2 627 2 608 2 322 2 096 1 933 2 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 041 1 429 1 361 1 223 1 173 1 272 1 091 891 739 539
Obeskattade reserver 780 375 493 515 411 301 301 321 218 56
Avsättningar (tkr) 81 118 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 190 1 470 1 346 1 194 1 043 1 036 931 884 976 1 550
Skulder och eget kapital 5 093 3 392 3 200 2 932 2 627 2 608 2 322 2 096 1 933 2 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 384 384 336 332 838
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 300
Löner till övriga anställda 2 350 1 764 1 911 1 622 1 356 887 902 857 659 673
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 877 768 727 651 552 523 480 654 731 900
Utdelning till aktieägare 300 200 100 0 150 100 100 200 91 160
Omsättning 19 134 13 153 14 655 12 444 11 548 12 777 11 318 11 943 13 119 14 098
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 183 2 623 2 926 2 489 2 887 3 194 2 830 2 389 2 624 2 819
Personalkostnader per anställd (tkr) 571 515 532 467 496 495 458 380 375 504
Rörelseresultat, EBITDA 1 528 238 408 400 464 685 557 490 715 535
Nettoomsättningförändring 45,60% -10,34% 17,55% 7,76% -9,62% 12,89% -5,23% -8,96% -6,92% -%
Du Pont-modellen 29,41% 6,87% 13,06% 13,23% 17,59% 25,69% 22,95% 21,95% 35,02% 23,08%
Vinstmarginal 7,84% 1,78% 2,86% 3,12% 4,00% 5,24% 4,71% 3,85% 5,16% 3,51%
Bruttovinstmarginal 30,41% 28,90% 30,84% 31,30% 31,26% 28,79% 29,20% 27,92% 26,59% 26,34%
Rörelsekapital/omsättning 14,67% 13,87% 12,52% 13,73% 13,64% 12,09% 11,87% 9,55% 6,68% 3,60%
Soliditet 52,02% 50,75% 54,55% 54,66% 56,18% 57,28% 56,54% 53,54% 46,35% 27,01%
Kassalikviditet 190,18% 177,48% 179,05% 189,78% 199,81% 215,06% 212,78% 190,27% 162,09% 118,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...