Visa allt om Rymans Elservice AB
Visa allt om Rymans Elservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 17 359 31 443 22 969 25 983 26 035 25 459 7 065 436 1 042 1 137
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 606 1 609 7 571 8 223 6 882 5 082 2 117 -79 95 75
Resultat efter finansnetto 2 322 1 391 7 901 8 628 6 797 5 075 2 117 -77 97 75
Årets resultat 1 574 766 4 678 4 627 3 703 2 773 1 192 -77 69 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 059 28 354 21 794 12 911 3 180 3 187 131 0 10 13
Omsättningstillgångar 6 580 5 652 13 602 7 585 14 108 7 053 4 074 168 494 426
Tillgångar 36 639 34 007 35 397 20 496 17 287 10 240 4 205 168 504 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 446 17 872 17 106 12 428 7 801 4 097 1 324 132 309 240
Obeskattade reserver 8 361 8 090 7 725 5 790 3 540 1 828 526 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 969 2 450 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 863 5 594 8 565 2 278 5 946 4 314 2 355 37 195 199
Skulder och eget kapital 36 639 34 007 35 397 20 496 17 287 10 240 4 205 168 504 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 460 324 300 64 166 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 384 3 589 2 403 3 031 2 355 1 580 1 091 129 229 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 157 1 026 669 923 806 493 393 71 131 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 17 359 31 443 22 969 25 983 26 035 25 459 7 065 436 1 042 1 137
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 6 7 7 6 4 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 929 3 494 3 828 3 712 3 719 4 243 1 766 436 521 569
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 525 532 582 536 423 467 267 264 285
Rörelseresultat, EBITDA 2 723 1 761 7 710 8 353 6 979 5 161 2 136 -79 98 80
Nettoomsättningförändring -44,79% 36,89% -11,60% -0,20% 2,26% 260,35% 1 520,41% -% -8,36% -%
Du Pont-modellen 7,15% 5,00% 22,65% 42,10% 39,97% 49,63% 50,37% -45,83% 19,44% 17,08%
Vinstmarginal 15,09% 5,41% 34,91% 33,21% 26,54% 19,96% 29,98% -17,66% 9,40% 6,60%
Bruttovinstmarginal 53,31% 31,76% 56,83% 56,44% 49,21% 31,79% 63,11% 69,04% 80,33% 74,58%
Rörelsekapital/omsättning 9,89% 0,18% 21,93% 20,42% 31,35% 10,76% 24,33% 30,05% 28,69% 19,96%
Soliditet 70,87% 71,11% 65,35% 81,46% 60,22% 53,17% 40,71% 78,57% 61,31% 54,67%
Kassalikviditet 126,28% 93,71% 154,19% 317,69% 231,92% 143,93% 159,41% 454,05% 226,67% 181,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...