Visa allt om Haraldssons El Aktiebolag
Visa allt om Haraldssons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 169 3 786 3 350 3 573 2 876 3 020 2 458 2 531 2 393 2 725
Övrig omsättning - - - 1 39 - - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 324 487 335 110 374 208 294 110 114 189
Resultat efter finansnetto 331 494 350 120 385 217 296 126 131 210
Årets resultat 304 309 277 148 213 159 191 68 82 144
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 159 201 45 57 71 86 85 151 161
Omsättningstillgångar 1 868 1 870 1 823 1 910 1 934 1 694 1 708 1 579 1 540 1 739
Tillgångar 1 985 2 029 2 025 1 956 1 991 1 764 1 794 1 664 1 691 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 1 109 1 100 1 003 1 035 972 993 953 1 121 1 234
Obeskattade reserver 340 402 307 314 399 308 310 278 249 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 531 518 618 638 556 484 490 434 321 430
Skulder och eget kapital 1 985 2 029 2 025 1 956 1 991 1 764 1 794 1 664 1 691 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 925 882 833 830 769 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 009 1 064 976 968 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 436 453 426 445 437 424 410 412 386 423
Utdelning till aktieägare 450 300 300 180 180 150 180 150 237 195
Omsättning 3 169 3 786 3 350 3 574 2 915 3 020 2 458 2 531 2 394 2 726
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 056 1 262 1 117 1 191 959 1 007 819 844 798 908
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 517 476 479 462 445 425 425 397 466
Rörelseresultat, EBITDA 366 529 352 121 388 223 310 123 129 242
Nettoomsättningförändring -16,30% 13,01% -6,24% 24,24% -4,77% 22,86% -2,88% 5,77% -12,18% -%
Du Pont-modellen 16,68% 24,40% 17,33% 6,13% 19,34% 12,30% 16,50% 7,63% 7,75% 11,05%
Vinstmarginal 10,44% 13,07% 10,48% 3,36% 13,39% 7,19% 12,04% 5,02% 5,47% 7,71%
Bruttovinstmarginal 67,21% 64,03% 64,90% 68,43% 63,11% 72,48% 63,75% 64,80% 66,53% 66,75%
Rörelsekapital/omsättning 42,19% 35,71% 35,97% 35,60% 47,91% 40,07% 49,55% 45,24% 50,94% 48,04%
Soliditet 69,43% 70,11% 66,15% 63,11% 66,75% 67,97% 68,09% 69,30% 76,89% 73,89%
Kassalikviditet 300,19% 325,48% 237,22% 242,63% 201,98% 240,08% 173,88% 230,88% 300,93% 265,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...