Visa allt om Nordic Bellows Aktiebolag
Visa allt om Nordic Bellows Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 787 17 242 15 999 4 598 4 341 3 786 3 919 3 197 3 194 3 117
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 345 1 507 1 117 1 435 1 264 746 855 161 316 316
Resultat efter finansnetto 1 361 1 522 1 127 1 463 1 289 746 855 202 349 345
Årets resultat 945 914 710 860 711 413 508 150 175 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 136 1 295 1 264 1 328 1 399 1 336 1 318 1 278 1 310 1 235
Omsättningstillgångar 5 921 4 351 5 786 3 592 3 150 2 321 2 914 1 988 2 065 3 249
Tillgångar 7 056 5 646 7 050 4 920 4 548 3 657 4 232 3 266 3 375 4 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 406 1 441 1 517 1 265 851 720 907 549 796 1 021
Obeskattade reserver 2 052 1 907 1 565 1 353 1 065 750 571 411 423 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 598 2 298 3 968 2 302 2 631 2 187 2 754 2 306 2 156 3 140
Skulder och eget kapital 7 056 5 646 7 050 4 920 4 548 3 657 4 232 3 266 3 375 4 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 181 1 226 1 132 1 132 1 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 941 2 122 2 169 1 943 1 668 710 581 611 525 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 607 622 765 1 058 935 1 033 1 158 1 185 1 140 1 118
Utdelning till aktieägare 842 980 990 458 447 580 600 150 397 400
Omsättning 17 787 17 242 15 999 4 598 4 341 3 786 3 919 3 197 3 194 3 117
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 447 3 448 3 200 1 150 1 085 947 980 799 799 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) 656 572 620 773 751 751 758 751 714 927
Rörelseresultat, EBITDA 1 415 1 574 1 181 1 506 1 336 782 889 193 339 336
Nettoomsättningförändring 3,16% 7,77% 247,96% 5,92% 14,66% -3,39% 22,58% 0,09% 2,47% -%
Du Pont-modellen 19,29% 26,97% 16,16% 29,74% 28,34% 20,54% 20,23% 6,18% 10,55% 7,83%
Vinstmarginal 7,65% 8,83% 7,12% 31,82% 29,69% 19,84% 21,84% 6,32% 11,15% 11,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 11,91% 11,36% 28,06% 11,96% 3,54% 4,08% -9,95% -2,85% 3,50%
Soliditet 42,61% 51,87% 38,83% 45,98% 35,97% 34,80% 31,38% 25,87% 32,61% 27,96%
Kassalikviditet 164,56% 189,34% 145,82% 156,04% 119,73% 106,13% 105,81% 86,21% 95,78% 103,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...