Visa allt om Industriqulören i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 000 2 800 2 290 3 100 3 100 3 100 3 000 4 500 4 500 3 600
Övrig omsättning 600 600 600 - - - - - - 358
Rörelseresultat (EBIT) 119 -5 -26 -742 -530 24 265 -151 -190 -508
Resultat efter finansnetto 201 -12 3 574 -739 -530 280 283 -128 -188 -506
Årets resultat 1 132 570 3 845 154 552 418 74 25 395 33
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 461 4 961 5 002 3 983 4 313 4 313 4 313 4 313 4 313 4 313
Omsättningstillgångar 3 223 1 767 1 649 1 273 1 123 393 94 1 165 1 793 1 796
Tillgångar 7 684 6 728 6 651 5 256 5 435 4 706 4 407 5 478 6 106 6 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 145 4 987 4 792 3 347 4 233 4 056 3 639 4 089 4 364 3 969
Obeskattade reserver 815 505 358 233 233 233 173 242 709 843
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 050 1 090 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 724 1 236 451 586 969 417 596 1 147 1 033 1 296
Skulder och eget kapital 7 684 6 728 6 651 5 256 5 435 4 706 4 407 5 478 6 106 6 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 1 458 1 116 743 1 845 2 250 2 025
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 637 1 755 1 478 2 610 852 744 781 685 410 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 121 952 555 1 057 1 031 906 1 156 1 841 1 891 1 950
Utdelning till aktieägare 750 375 375 0 540 0 0 525 825 0
Omsättning 3 600 3 400 2 890 3 100 3 100 3 100 3 000 4 500 4 500 3 958
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 000 933 458 620 620 620 600 900 1 125 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 940 915 410 702 684 575 502 879 1 142 1 086
Rörelseresultat, EBITDA 119 36 55 -661 -530 24 265 -151 -190 -508
Nettoomsättningförändring 7,14% 22,27% -26,13% 0,00% 0,00% 3,33% -33,33% 0,00% 25,00% -%
Du Pont-modellen 2,62% -0,06% 53,75% -14,06% -9,75% 5,97% 6,54% -2,34% -3,06% -8,30%
Vinstmarginal 6,70% -0,14% 156,11% -23,84% -17,10% 9,06% 9,60% -2,84% -4,16% -14,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,97% 18,96% 52,31% 22,16% 4,97% -0,77% -16,73% 0,40% 16,89% 13,89%
Soliditet 75,23% 79,98% 76,02% 66,95% 81,04% 89,84% 85,40% 77,82% 79,83% 74,91%
Kassalikviditet 186,95% 142,96% 365,63% 217,24% 115,89% 94,24% 15,77% 101,57% 173,57% 138,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...