Visa allt om Sweden Direct Sales AB
Visa allt om Sweden Direct Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 45 10 56 289 133 1 617
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -14 -15 -5 -75 46 -7
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -14 -15 -9 -81 39 -7
Årets resultat 0 0 0 0 -14 -15 -9 -81 39 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 3 17 41 139 9
Tillgångar 0 0 0 0 0 3 17 41 139 9
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -123 -123 -123 -123 -123 -109 -94 -85 -4 -43
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 118 118 118 118 104 100 112 126 44
Kortfristiga skulder 3 3 5 5 5 8 11 14 17 8
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 3 17 41 139 9
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 45 10 56 289 133 1 617
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 56 289 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 1 114 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -14 -15 -5 -75 46 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 350,00% -82,14% -80,62% 117,29% -91,77% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -500,00% -23,53% -182,93% 33,09% -77,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% -31,11% -150,00% -7,14% -25,95% 34,59% -0,43%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 0,00% 50,00% 42,86% 49,83% 72,18% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -11,11% -50,00% 10,71% 9,34% 91,73% 0,06%
Soliditet -% -% -% -% -% -3 633,33% -552,94% -207,32% -2,88% -477,78%
Kassalikviditet -100,00% -100,00% -60,00% -60,00% -60,00% 0,00% 118,18% 207,14% 452,94% 112,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...