Visa allt om RundEllen Aktiebolag
Visa allt om RundEllen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 4 004 3 771 3 391 2 579 2 213 1 625 1 504 2 907 2 814 2 848
Övrig omsättning 10 24 61 - 24 - 2 390 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 87 -7 -322 -290 -302 -383 1 062 -90 80 -87
Resultat efter finansnetto 65 -20 -342 -302 -309 -384 1 066 -104 69 -98
Årets resultat 65 -20 -342 -262 4 -3 302 -104 69 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 86 184 272 420 556 706 55 64 77
Omsättningstillgångar 147 222 216 163 222 219 583 435 408 472
Tillgångar 208 308 400 435 642 775 1 289 490 472 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -444 -509 -489 -147 115 171 319 18 121 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 40 357 737 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 146 148 111 0 25 0 110 28 45
Kortfristiga skulder 521 671 740 471 487 222 232 363 323 451
Skulder och eget kapital 208 308 400 435 642 775 1 289 490 472 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 305 186 40 625 273 240 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 612 1 463 1 485 719 669 609 455 406 310 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 363 314 360 250 181 147 332 208 179 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0
Omsättning 4 014 3 795 3 452 2 579 2 237 1 625 3 894 2 907 2 814 2 848
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 572 629 565 516 553 542 501 969 938 949
Personalkostnader per anställd (tkr) 286 299 308 257 262 264 476 299 246 277
Rörelseresultat, EBITDA 111 119 -164 -136 -151 -233 1 109 -81 92 -67
Nettoomsättningförändring 6,18% 11,21% 31,49% 16,54% 36,18% 8,05% -48,26% 3,30% -1,19% -%
Du Pont-modellen 41,83% -2,27% -80,50% -66,67% -47,04% -49,16% 83,24% -18,37% 16,95% -15,85%
Vinstmarginal 2,17% -0,19% -9,50% -11,24% -13,65% -23,45% 71,34% -3,10% 2,84% -3,05%
Bruttovinstmarginal 67,68% 69,56% 68,36% 66,54% 65,97% 61,35% 49,20% 46,34% 48,61% 44,77%
Rörelsekapital/omsättning -9,34% -11,91% -15,45% -11,94% -11,97% -0,18% 23,34% 2,48% 3,02% 0,74%
Soliditet -213,46% -165,26% -122,25% -33,79% 22,50% 56,01% 65,91% 3,67% 25,64% 9,47%
Kassalikviditet 16,12% 22,95% 23,78% 19,75% 31,83% 76,13% 239,66% 26,17% 32,20% 33,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...