Visa allt om P H Vet Aktiebolag
Visa allt om P H Vet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 698 3 699 3 546 3 641 3 846 3 656 3 325 3 351 3 246 3 177
Övrig omsättning - - 152 - - 43 - 2 20 121
Rörelseresultat (EBIT) 680 646 900 523 448 530 444 468 470 446
Resultat efter finansnetto 718 682 908 538 441 561 511 362 684 455
Årets resultat 509 462 430 387 248 326 338 162 368 305
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 617 1 765 1 918 1 124 174 130 130 239 415 434
Omsättningstillgångar 2 030 1 802 1 804 1 660 2 617 2 477 2 209 1 932 2 260 1 845
Tillgångar 3 647 3 568 3 723 2 784 2 791 2 608 2 339 2 171 2 675 2 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 1 610 1 593 1 408 1 272 1 253 1 147 1 030 1 068 900
Obeskattade reserver 1 436 1 380 1 299 948 943 877 763 694 611 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 578 831 428 577 477 429 448 996 939
Skulder och eget kapital 3 647 3 568 3 723 2 784 2 791 2 608 2 339 2 171 2 675 2 279
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 658 632 607 557 559
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 071 970 890 808 954 289 266 288 269 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 484 373 352 282 392 389 387 406 372 352
Utdelning till aktieägare 540 490 445 245 250 230 220 220 200 200
Omsättning 3 698 3 699 3 698 3 641 3 846 3 699 3 325 3 353 3 266 3 298
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 233 1 850 1 773 1 821 1 282 1 219 1 108 1 117 1 082 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 701 645 570 479 466 448 450 410 398
Rörelseresultat, EBITDA 828 799 950 585 494 604 576 618 611 707
Nettoomsättningförändring -0,03% 4,31% -2,61% -5,33% 5,20% 9,95% -0,78% 3,23% 2,17% -%
Du Pont-modellen 19,91% 19,39% 24,39% 19,79% 19,71% 21,51% 21,89% 22,06% 25,94% 20,49%
Vinstmarginal 19,63% 18,71% 25,61% 15,13% 14,30% 15,34% 15,40% 14,29% 21,38% 14,70%
Bruttovinstmarginal 79,10% 74,78% 73,55% 64,82% 69,86% 75,19% 81,68% 82,18% 80,16% 81,93%
Rörelsekapital/omsättning 39,13% 33,09% 27,44% 33,84% 53,04% 54,70% 53,53% 44,29% 38,94% 28,52%
Soliditet 75,38% 75,29% 70,00% 75,67% 70,48% 72,83% 73,08% 70,46% 56,37% 53,39%
Kassalikviditet 334,13% 292,73% 204,81% 370,09% 436,92% 496,44% 492,31% 410,04% 217,67% 184,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...