Visa allt om Travtränare Leif Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Travtränare Leif Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 806 466 667 872 1 147 928 1 109 620 192 175
Övrig omsättning 9 - - 65 106 186 - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 14 -46 65 132 89 84 35 24 23
Resultat efter finansnetto 108 -15 -91 6 115 82 84 34 22 17
Årets resultat 14 -4 21 3 4 8 69 34 22 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 161 121 495 679 492 132 43 8 21
Omsättningstillgångar 375 347 333 325 277 307 255 198 23 34
Tillgångar 633 508 455 820 957 798 387 241 31 55
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 146 150 129 126 122 114 45 12 -10
Obeskattade reserver 113 42 60 178 178 70 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 200 100 286 332 381 105 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 119 145 227 321 225 167 196 20 65
Skulder och eget kapital 633 508 455 820 957 798 387 241 31 55
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 141 37 156 219 194 111 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 74 24 204 246 116 162 72 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 44 90 135 189 154 177 96 4 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 815 466 667 937 1 253 1 114 1 109 632 192 175
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 2 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 403 466 667 436 574 464 555 310 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 109 134 238 178 286 245 261 147 - -
Rörelseresultat, EBITDA 238 33 -19 143 225 152 120 46 36 42
Nettoomsättningförändring 72,96% -30,13% -23,51% -23,98% 23,60% -16,32% 78,87% 222,92% 9,71% -%
Du Pont-modellen 30,17% 2,95% -10,11% 7,93% 13,79% 11,15% 21,71% 14,52% 77,42% 41,82%
Vinstmarginal 23,70% 3,22% -6,90% 7,45% 11,51% 9,59% 7,57% 5,65% 12,50% 13,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 48,93% 28,19% 11,24% -3,84% 8,84% 7,94% 0,32% 1,56% -17,71%
Soliditet 39,36% 35,19% 43,25% 31,73% 26,87% 21,75% 29,46% 18,67% 38,71% -18,18%
Kassalikviditet 181,16% 291,60% 229,66% 143,17% 86,29% 136,44% 152,69% 101,02% 115,00% 52,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...