Visa allt om Ramsele Byda Aktiebolag
Visa allt om Ramsele Byda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 937 27 571 32 689 30 550 30 923 29 537 28 493 26 873 26 427 25 948
Övrig omsättning 315 255 280 193 132 72 72 92 115 119
Rörelseresultat (EBIT) 228 -38 104 72 112 28 37 179 343 350
Resultat efter finansnetto 208 -53 95 67 108 20 27 170 342 328
Årets resultat 162 -53 72 47 77 13 61 120 245 235
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 899 933 1 006 1 079 1 000 1 063 1 126 1 189 1 251 1 314
Omsättningstillgångar 2 464 2 345 2 029 1 782 2 404 2 827 2 197 2 248 2 348 2 142
Tillgångar 3 363 3 278 3 035 2 861 3 404 3 889 3 322 3 436 3 599 3 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 845 1 683 1 836 1 764 1 717 1 640 1 687 1 701 1 781 1 722
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 517 1 595 1 199 1 097 1 687 2 249 1 635 1 669 1 752 1 668
Skulder och eget kapital 3 363 3 278 3 035 2 861 3 404 3 889 3 322 3 436 3 599 3 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 363 358 329 358 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 417 1 412 1 461 1 451 1 367 997 924 950 847 823
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 473 425 488 443 403 380 377 388 351 370
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 60 75 200 186
Omsättning 26 252 27 826 32 969 30 743 31 055 29 609 28 565 26 965 26 542 26 067
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 3 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 323 4 595 5 448 10 183 6 185 5 907 7 123 6 718 6 607 6 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 316 308 326 631 350 347 416 417 390 396
Rörelseresultat, EBITDA 311 35 177 143 175 91 100 242 406 413
Nettoomsättningförändring -5,93% -15,66% 7,00% -1,21% 4,69% 3,66% 6,03% 1,69% 1,85% -%
Du Pont-modellen 6,78% -1,16% 3,43% 2,66% 3,41% 0,75% 1,11% 5,36% 9,67% 10,15%
Vinstmarginal 0,88% -0,14% 0,32% 0,25% 0,38% 0,10% 0,13% 0,68% 1,32% 1,35%
Bruttovinstmarginal 11,00% 9,17% 8,43% 8,67% 8,91% 8,64% 8,64% 9,18% 9,80% 9,72%
Rörelsekapital/omsättning 3,65% 2,72% 2,54% 2,24% 2,32% 1,96% 1,97% 2,15% 2,26% 1,83%
Soliditet 54,86% 51,34% 60,49% 61,66% 50,44% 42,17% 50,78% 50,89% 50,81% 51,19%
Kassalikviditet 63,74% 50,97% 51,21% 46,49% 61,00% 65,27% 41,22% 42,78% 51,08% 52,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...