Visa allt om Wassén i Skara Aktiebolag
Visa allt om Wassén i Skara Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 141 5 189 8 407 6 193 7 512 4 915 5 065 4 806 5 943 3 851
Övrig omsättning 1 225 1 015 1 123 1 138 1 017 951 895 883 1 292 804
Rörelseresultat (EBIT) 1 697 734 1 809 613 2 602 1 048 -32 -61 1 350 546
Resultat efter finansnetto 1 666 631 1 673 444 2 401 1 014 -88 -103 1 359 448
Årets resultat 138 6 28 13 6 377 65 0 716 133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 474 11 212 12 020 11 855 12 455 3 953 1 896 2 245 2 522 2 612
Omsättningstillgångar 6 451 5 540 5 992 5 042 4 791 5 213 4 658 4 834 6 124 3 588
Tillgångar 17 925 16 752 18 012 16 897 17 246 9 165 6 554 7 079 8 646 6 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 421 2 973 3 268 3 515 3 777 4 371 3 994 4 229 4 530 3 964
Obeskattade reserver 8 013 6 520 5 895 4 250 3 819 1 423 920 1 096 1 201 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 890 5 985 6 982 7 700 8 899 2 386 801 801 801 801
Kortfristiga skulder 1 600 1 273 1 867 1 433 751 985 838 952 2 114 610
Skulder och eget kapital 17 925 16 752 18 012 16 897 17 246 9 165 6 554 7 079 8 646 6 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 420 420 375 370 360 336 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 878 998 1 025 706 678 618 589 597 466 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 358 372 385 355 334 385 404 294 263
Utdelning till aktieägare 150 690 300 275 275 600 0 300 300 150
Omsättning 9 366 6 204 9 530 7 331 8 529 5 866 5 960 5 689 7 235 4 655
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 714 1 730 2 802 2 064 2 504 1 638 1 688 1 602 1 981 963
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 454 468 506 488 444 457 457 385 255
Rörelseresultat, EBITDA 2 880 1 787 2 786 1 576 3 340 1 658 484 488 1 887 1 118
Nettoomsättningförändring 56,89% -38,28% 35,75% -17,56% 52,84% -2,96% 5,39% -19,13% 54,32% -%
Du Pont-modellen 11,09% 4,68% 10,42% 4,10% 15,79% 12,03% 0,17% 0,00% 17,08% 8,92%
Vinstmarginal 24,41% 15,11% 22,31% 11,19% 36,26% 22,44% 0,22% 0,00% 24,85% 14,36%
Bruttovinstmarginal 74,66% 67,20% 68,73% 67,03% 78,05% 62,36% 66,55% 67,69% 76,53% 66,53%
Rörelsekapital/omsättning 59,59% 82,23% 49,07% 58,28% 53,78% 86,02% 75,42% 80,77% 67,47% 77,33%
Soliditet 48,37% 48,11% 43,67% 39,34% 38,22% 59,14% 71,29% 70,89% 62,40% 73,53%
Kassalikviditet 256,00% 187,67% 203,91% 160,64% 271,24% 265,48% 339,14% 160,50% 185,95% 248,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...