Visa allt om Vardaga Opalen AB
Visa allt om Vardaga Opalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 460 176 455 494 431 173 394 078 255 137 349 200 106 625 280 473 232 083 201 613
Övrig omsättning 1 287 1 030 820 443 509 116 9 90 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 71 865 73 776 54 076 60 735 55 008 62 685 18 354 53 226 34 683 27 893
Resultat efter finansnetto 71 871 73 990 54 520 61 478 55 784 63 020 18 359 53 314 35 136 28 251
Årets resultat 0 0 0 -404 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 134 16 380 21 452 24 482 21 370 21 371 12 803 13 807 9 018 6 464
Omsättningstillgångar 151 218 142 241 118 740 103 756 96 519 100 374 97 770 92 221 52 731 47 412
Tillgångar 165 352 158 621 140 192 128 238 117 889 121 745 110 573 106 028 61 749 53 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 311 44 311 44 311 27 311 27 715 27 715 27 715 27 515 19 515 360
Obeskattade reserver 1 764 2 639 3 368 3 537 2 512 3 931 2 397 2 454 1 142 9 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 277 111 671 92 513 97 390 87 662 90 099 80 461 76 059 41 092 43 825
Skulder och eget kapital 165 352 158 621 140 192 128 238 117 889 121 745 110 573 106 028 61 749 53 876
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 178 169 174 327 172 525 156 448 94 219 141 307 41 800 111 485 93 732 82 080
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 68 571 65 616 63 235 58 827 34 788 46 978 15 534 40 815 35 249 32 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 461 463 456 524 431 993 394 521 255 646 349 316 106 634 280 563 232 143 201 613
Nyckeltal
Antal anställda 538 548 542 510 474 448 415 383 336 309
Nettoomsättning per anställd (tkr) 855 831 796 773 538 779 257 732 691 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 442 442 427 274 410 139 399 388 373
Rörelseresultat, EBITDA 78 850 81 625 62 278 68 319 59 255 67 788 19 579 56 125 37 292 29 109
Nettoomsättningförändring 1,03% 5,64% 9,41% 54,46% -% 227,50% -61,98% 20,85% 15,11% -%
Du Pont-modellen 43,47% 46,65% 38,90% 47,94% 47,34% 51,77% 16,61% 50,31% 56,90% 52,44%
Vinstmarginal 15,62% 16,25% 12,65% 15,60% 21,88% 18,05% 17,22% 19,02% 15,14% 14,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,09% 93,13%
Rörelsekapital/omsättning 6,94% 6,71% 6,08% 1,62% 3,47% 2,94% 16,23% 5,76% 5,02% 1,78%
Soliditet 27,63% 29,23% 33,48% 23,33% 25,08% 25,14% 26,66% 27,66% 32,94% 12,90%
Kassalikviditet 126,78% 127,38% 128,35% 106,54% 110,10% 111,40% 121,51% 121,25% 128,32% 108,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...