Visa allt om J. Dahléns El Aktiebolag
Visa allt om J. Dahléns El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 093 1 683 2 324 2 816 2 376 1 746 2 060 1 674 2 031 2 051
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 712 346 862 689 301 286 94 -3 298 393
Resultat efter finansnetto 777 497 872 699 304 290 144 8 325 412
Årets resultat 606 388 816 386 224 213 106 134 278 332
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 1 235 1 372 151 227 1 352 1 054 20 37 58
Omsättningstillgångar 3 709 1 971 1 662 2 810 1 989 602 1 042 1 859 2 192 2 112
Tillgångar 3 831 3 206 3 034 2 961 2 216 1 953 2 096 1 880 2 229 2 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 333 2 884 2 653 1 987 1 745 1 648 1 562 1 576 1 533 1 344
Obeskattade reserver 0 0 0 175 0 0 0 0 180 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 322 382 799 471 305 534 304 516 581
Skulder och eget kapital 3 831 3 206 3 034 2 961 2 216 1 953 2 096 1 880 2 229 2 170
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 174 528 348 355 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 424 427 373 856 805 339 378 338 314 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 184 213 383 427 326 444 378 369 365
Utdelning till aktieägare 173 156 156 150 143 127 127 120 91 89
Omsättning 2 093 1 683 2 324 2 816 2 376 1 746 2 060 1 674 2 031 2 051
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 047 842 1 162 1 408 1 188 873 1 030 837 1 016 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 311 297 653 641 420 747 574 539 551
Rörelseresultat, EBITDA 773 457 999 765 377 367 109 14 319 476
Nettoomsättningförändring 24,36% -27,58% -17,47% 18,52% 36,08% -15,24% 23,06% -17,58% -0,98% -%
Du Pont-modellen 20,31% 15,53% 28,74% 23,61% 13,72% 14,80% 6,87% 0,53% 14,58% 19,08%
Vinstmarginal 37,17% 29,59% 37,52% 24,82% 12,79% 16,55% 6,99% 0,60% 16,00% 20,19%
Bruttovinstmarginal 79,07% 79,86% 83,09% 83,56% 79,00% 83,16% 87,48% 80,59% 79,07% 85,13%
Rörelsekapital/omsättning 153,37% 97,98% 55,08% 71,41% 63,89% 17,01% 24,66% 92,89% 82,52% 74,65%
Soliditet 87,00% 89,96% 87,44% 71,46% 78,75% 84,38% 74,52% 83,83% 74,59% 70,03%
Kassalikviditet 743,29% 612,11% 435,08% 351,69% 422,29% 197,38% 195,13% 611,51% 424,81% 363,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...