Visa allt om Wennberg & Blennå AB
Visa allt om Wennberg & Blennå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 21 959 17 789 15 903 14 446 15 139 11 058 8 669 7 864 5 540 5 838
Övrig omsättning 203 143 142 144 122 4 46 267 61 300
Rörelseresultat (EBIT) 2 123 244 1 080 1 476 1 932 1 250 955 390 24 762
Resultat efter finansnetto 2 128 1 086 1 097 1 588 2 037 1 390 894 426 92 752
Årets resultat 1 800 1 026 601 892 1 516 850 472 312 92 620
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 136 1 521 1 794 234 372 335 899 887 787 665
Omsättningstillgångar 8 528 6 917 5 658 6 400 7 513 5 501 3 256 3 948 3 499 2 970
Tillgångar 9 664 8 439 7 453 6 634 7 886 5 836 4 155 4 835 4 286 3 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 287 2 487 1 460 2 059 2 867 2 150 1 301 1 073 801 1 328
Obeskattade reserver 945 1 170 1 170 900 500 500 225 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 0 0 0 0 0 0 383 0 0
Kortfristiga skulder 4 682 4 782 4 822 3 674 4 519 3 185 2 630 3 379 3 485 2 307
Skulder och eget kapital 9 664 8 439 7 453 6 634 7 886 5 836 4 155 4 835 4 286 3 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 661 431 598 863 892 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 353 8 317 7 083 6 329 5 404 4 138 2 638 2 203 1 547 1 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 345 3 530 2 917 2 618 2 478 1 774 1 310 1 449 884 804
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 1 200 1 700 800 0 40 40 620
Omsättning 22 162 17 932 16 045 14 590 15 261 11 062 8 715 8 131 5 601 6 138
Nyckeltal
Antal anställda 27 23 19 18 17 12 10 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 813 773 837 803 891 922 867 874 616 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 562 581 538 542 564 501 572 406 429
Rörelseresultat, EBITDA 2 509 608 1 279 1 540 2 009 1 328 1 035 473 132 908
Nettoomsättningförändring 23,44% 11,86% 10,09% -4,58% 36,91% 27,56% 10,24% 41,95% -5,10% -%
Du Pont-modellen 22,19% 13,38% 15,03% 24,06% 25,88% 23,92% 23,06% 10,18% 2,96% 20,99%
Vinstmarginal 9,76% 6,35% 7,04% 11,05% 13,48% 12,62% 11,05% 6,26% 2,29% 13,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,51% 12,00% 5,26% 18,87% 19,78% 20,94% 7,22% 7,24% 0,25% 11,36%
Soliditet 41,64% 40,28% 31,16% 41,04% 41,03% 43,15% 35,21% 22,19% 18,69% 36,53%
Kassalikviditet 182,14% 144,65% 117,34% 174,20% 166,25% 172,72% 123,80% 116,84% 100,40% 128,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...