Visa allt om TPC Textile AB
Visa allt om TPC Textile AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 051 64 140 60 969 57 233 58 890 38 314 31 662 28 530 20 482 17 429
Övrig omsättning 2 204 3 378 2 734 1 267 2 046 604 1 156 805 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 235 5 754 4 444 2 635 5 029 3 871 2 625 3 267 2 084 462
Resultat efter finansnetto 5 178 5 600 2 527 -2 631 5 024 3 824 4 270 1 704 2 309 754
Årets resultat 3 968 4 612 2 113 -3 815 3 695 2 803 3 962 791 1 688 795
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 576 3 590 4 735 3 723 1 777 1 591 3 132 1 931
Omsättningstillgångar 22 997 25 098 16 991 13 345 12 714 7 485 5 738 7 749 4 974 4 699
Tillgångar 22 997 25 098 20 567 16 935 17 450 11 208 7 515 9 340 8 106 6 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 821 4 853 6 615 5 502 10 317 6 622 5 019 5 657 4 866 3 177
Obeskattade reserver 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 375 1 875 3 250 0 1 200 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 176 19 870 12 077 7 523 7 133 3 387 2 496 3 683 3 240 3 452
Skulder och eget kapital 22 997 25 098 20 567 16 935 17 450 11 208 7 515 9 340 8 106 6 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 900 899 900 558 570 688
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 349 349 349 - - -
Löner till övriga anställda 2 702 2 003 2 534 3 203 2 462 1 816 1 535 1 180 1 435 1 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 273 1 219 1 416 1 620 1 733 1 497 1 293 1 334 944 971
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 0 1 000 0 1 200 0 4 250 0
Omsättning 77 255 67 518 63 703 58 500 60 936 38 918 32 818 29 335 20 482 17 429
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 7 7 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 763 16 035 15 242 8 176 8 413 4 789 4 523 4 076 2 926 2 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 013 837 1 013 700 750 562 558 460 433 428
Rörelseresultat, EBITDA 5 492 5 754 4 444 2 635 5 042 3 922 2 676 3 321 2 132 504
Nettoomsättningförändring 17,01% 5,20% 6,53% -2,81% 53,70% 21,01% 10,98% 39,29% 17,52% -%
Du Pont-modellen 22,95% 23,18% 21,59% -2,00% 28,83% 34,86% 62,74% 35,20% 28,49% 11,37%
Vinstmarginal 7,03% 9,07% 7,28% -0,59% 8,54% 10,20% 14,89% 11,52% 11,27% 4,33%
Bruttovinstmarginal 21,73% 22,25% 23,10% 25,18% 26,10% 37,31% 28,56% 28,51% 37,23% 34,01%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% 8,15% 8,06% 10,17% 9,48% 10,70% 10,24% 14,25% 8,47% 7,15%
Soliditet 34,01% 19,34% 32,16% 35,36% 59,12% 59,08% 66,79% 60,57% 60,03% 47,92%
Kassalikviditet 151,54% 126,31% 140,69% 177,39% 178,24% 220,99% 229,25% 209,96% 152,56% 116,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...