Visa allt om KARDELEN Aktiebolag
Visa allt om KARDELEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 589 10 599 7 249 11 412 8 914 14 790 15 438 20 781 15 502 18 680
Övrig omsättning - 19 10 - 100 - 307 1 842 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 254 -2 025 -1 515 -4 415 -1 942 -2 490 -1 904 472 294 -1 063
Resultat efter finansnetto -2 490 -2 682 -1 835 -4 624 -2 024 2 853 -1 523 716 232 -936
Årets resultat -2 490 -2 682 -5 290 -4 624 104 2 853 -71 707 345 -163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 208 244 106 109 184 183 416 457 279 924
Omsättningstillgångar 7 937 5 846 6 267 11 629 15 268 12 973 12 032 12 961 12 381 12 852
Tillgångar 8 145 6 090 6 373 11 739 15 451 13 156 12 448 13 418 12 660 13 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 -2 354 -2 352 2 938 7 561 7 457 4 605 4 676 7 469 7 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 129 129 1 580 1 771 1 444
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 991 0 1 413 725 1 725 950 3 875 3 675 1 133 2 000
Kortfristiga skulder 5 867 8 444 7 313 8 076 6 164 4 620 3 840 3 488 2 287 3 092
Skulder och eget kapital 8 145 6 090 6 373 11 739 15 451 13 156 12 448 13 418 12 660 13 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 375 292 447 447 644 476 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 473 1 440 1 407 1 148 1 135 1 719 1 557 1 861 1 778 1 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 557 520 546 661 566 820 838 1 071 905 831
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0
Omsättning 10 589 10 618 7 259 11 412 9 014 14 790 15 745 22 623 15 553 18 680
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 7 8 9 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 118 2 120 1 450 1 630 1 114 1 643 1 715 2 309 1 550 1 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 376 372 313 250 317 322 400 273 269
Rörelseresultat, EBITDA -2 219 -1 985 -1 512 -4 341 -1 893 -2 417 -1 820 594 366 -972
Nettoomsättningförändring -0,09% 46,21% -36,48% 28,02% -% -4,20% -25,71% -% -17,01% -%
Du Pont-modellen -27,65% -39,44% -23,68% -37,56% -12,50% 22,54% -11,54% 6,06% 2,47% -5,53%
Vinstmarginal -21,27% -22,66% -20,82% -38,63% -21,67% 20,05% -9,30% 3,91% 2,02% -4,08%
Bruttovinstmarginal 49,48% 48,76% 56,86% 32,83% 58,95% 57,75% 53,78% 57,73% 53,04% 48,27%
Rörelsekapital/omsättning 19,55% -24,51% -14,43% 31,13% 102,13% 56,48% 53,06% 45,58% 65,11% 52,25%
Soliditet 3,54% -38,65% -36,91% 25,03% 48,94% 57,40% 37,76% 43,33% 69,07% 60,10%
Kassalikviditet 54,13% 20,41% 23,66% 77,30% 106,10% 107,64% 102,53% 127,49% 311,76% 205,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...