Visa allt om Forsheda Livs Aktiebolag
Visa allt om Forsheda Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 404 708 415 180 372 276 427 997 16 11 0 42 589 106 169 101 758
Övrig omsättning - - - - - - - 4 850 - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 072 15 369 14 946 24 385 -71 -436 -720 6 301 4 273 4 566
Resultat efter finansnetto 19 104 15 464 15 108 24 138 37 -403 -525 6 524 4 294 4 496
Årets resultat 16 024 12 579 10 416 10 335 140 -43 -236 5 206 2 888 5 239
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 219 19 961 24 683 23 310 1 802 1 863 3 619 1 792 5 087 4 425
Omsättningstillgångar 40 714 33 381 32 176 35 326 3 128 3 153 2 025 5 245 12 493 12 881
Tillgångar 57 932 53 341 56 858 58 636 4 931 5 016 5 644 7 038 17 580 17 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 822 14 721 12 544 14 920 4 845 4 832 5 003 5 360 7 755 5 867
Obeskattade reserver 9 640 11 140 11 840 10 140 0 158 518 870 1 586 1 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 150 750
Kortfristiga skulder 30 470 27 481 32 474 33 577 86 26 124 809 8 090 9 378
Skulder och eget kapital 57 932 53 341 56 858 58 636 4 931 5 016 5 644 7 038 17 580 17 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 527 1 634 1 050 854 0 0 0 401 862 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 100 25 688 24 561 27 201 0 0 0 3 207 7 727 7 627
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 297 7 492 6 870 6 363 25 2 43 1 608 3 405 3 279
Utdelning till aktieägare 14 329 6 500 10 402 11 291 0 127 127 0 6 600 1 000
Omsättning 404 708 415 180 372 276 427 997 16 11 0 47 439 106 169 101 758
Nyckeltal
Antal anställda 84 80 84 82 1 1 1 12 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 818 5 190 4 432 5 219 16 11 - 3 549 4 247 4 070
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 435 387 420 25 6 75 435 480 467
Rörelseresultat, EBITDA 25 461 21 851 20 051 29 931 -71 -76 -368 7 093 5 557 5 802
Nettoomsättningförändring -2,52% -% -13,02% 2 674 881,25% 45,45% -% -100,00% -59,89% 4,33% -%
Du Pont-modellen 33,07% 29,15% 26,72% 41,99% 4,00% -5,26% -% 93,04% 24,76% 26,59%
Vinstmarginal 4,73% 3,74% 4,08% 5,75% 1 231,25% -2 400,00% -% 15,37% 4,10% 4,52%
Bruttovinstmarginal 18,03% 15,64% 16,17% 17,43% 25,00% 27,27% -% 18,18% 17,89% 17,97%
Rörelsekapital/omsättning 2,53% 1,42% -0,08% 0,41% 19 012,50% 28 427,27% -% 10,42% 4,15% 3,44%
Soliditet 43,74% 43,89% 38,30% 38,19% 98,26% 98,65% 95,25% 85,06% 50,61% 39,36%
Kassalikviditet 105,08% 85,45% 67,87% 75,76% 3 637,21% 12 126,92% 1 633,06% 648,33% 62,21% 63,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...