Visa allt om Fläktgruppen i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 122 14 720 13 097 8 619 10 998 8 546 7 195 11 009 9 690 8 586
Övrig omsättning 44 - 18 - - 39 21 100 196 -
Rörelseresultat (EBIT) 87 446 -132 64 927 266 82 723 580 1 029
Resultat efter finansnetto -23 318 -259 5 852 202 19 603 435 947
Årets resultat 17 206 -42 138 364 27 3 263 91 518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 189 1 274 1 268 1 184 1 214 1 195 1 393 1 628 1 515 346
Omsättningstillgångar 4 931 4 353 5 983 3 436 3 630 2 752 2 877 2 516 3 588 3 499
Tillgångar 6 120 5 627 7 252 4 620 4 845 3 947 4 270 4 144 5 103 3 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 840 634 876 1 139 774 1 048 1 245 1 072 1 080
Obeskattade reserver 893 947 902 1 119 1 319 980 833 833 623 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 698 286 952 476 476 457 167 460 1 098 703
Kortfristiga skulder 2 672 3 554 4 764 2 148 1 910 1 735 2 222 1 605 2 309 1 727
Skulder och eget kapital 6 120 5 627 7 252 4 620 4 845 3 947 4 270 4 144 5 103 3 845
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 812 660 355 777 600 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 934 2 909 3 613 2 605 2 014 1 630 1 401 2 018 1 599 1 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 265 1 298 1 402 1 146 1 005 894 818 1 182 962 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 400 0 300 200 90 100
Omsättning 11 166 14 720 13 115 8 619 10 998 8 585 7 216 11 109 9 886 8 586
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 12 9 10 8 8 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 112 1 472 1 091 958 1 100 1 068 899 1 101 1 211 1 431
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 428 435 429 395 415 335 421 407 375
Rörelseresultat, EBITDA 442 815 242 395 1 263 607 403 1 086 904 1 196
Nettoomsättningförändring -24,44% 12,39% 51,95% -21,63% 28,69% 18,78% -34,64% 13,61% 12,86% -%
Du Pont-modellen 1,57% 8,01% -1,82% 1,49% 19,50% 6,94% 2,22% 17,57% 11,44% 26,87%
Vinstmarginal 0,86% 3,06% -1,01% 0,80% 8,59% 3,21% 1,32% 6,61% 6,03% 12,03%
Bruttovinstmarginal 67,68% 57,06% 63,76% 74,87% 65,17% 64,86% 65,59% 65,76% 61,21% 57,12%
Rörelsekapital/omsättning 20,31% 5,43% 9,31% 14,94% 15,64% 11,90% 9,10% 8,28% 13,20% 20,64%
Soliditet 25,37% 28,06% 18,44% 36,81% 43,57% 37,91% 38,92% 44,52% 29,80% 34,32%
Kassalikviditet 64,00% 65,76% 80,23% 58,19% 109,27% 69,45% 64,81% 74,70% 97,53% 129,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...