Visa allt om MT Ambulans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 757 6 212 7 528 7 969 8 328 8 251 7 117 7 483 5 741 4 819
Övrig omsättning 40 173 - 8 - 171 132 21 29 13
Rörelseresultat (EBIT) -380 40 -137 -142 2 844 169 530 104 83
Resultat efter finansnetto -379 47 -142 -7 8 841 167 538 179 91
Årets resultat 2 23 7 0 36 459 86 301 137 75
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 211 288 408 799 992 1 225 1 373 1 389 1 134
Omsättningstillgångar 1 578 1 857 1 835 1 880 1 862 2 028 1 147 1 426 947 1 043
Tillgångar 1 840 2 068 2 122 2 288 2 661 3 020 2 372 2 798 2 337 2 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 893 870 863 862 1 427 1 267 1 481 1 430 1 364
Obeskattade reserver 228 243 228 383 398 436 223 178 38 54
Avsättningar (tkr) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 932 1 024 1 042 1 400 1 158 881 1 139 869 759
Skulder och eget kapital 1 840 2 068 2 122 2 288 2 661 3 020 2 372 2 798 2 337 2 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 411 487 481 477 467 467 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 235 1 387 1 611 1 965 1 525 1 261 1 152 1 156 634 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 388 579 1 010 697 543 533 513 330 449
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 600 300 300 250 70
Omsättning 5 797 6 385 7 528 7 977 8 328 8 422 7 249 7 504 5 770 4 832
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 6 6 6 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 151 1 242 1 506 1 594 1 388 1 375 1 186 1 069 1 148 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 390 454 690 495 442 399 326 318 384
Rörelseresultat, EBITDA -326 134 -26 18 272 1 112 457 765 273 135
Nettoomsättningförändring -7,32% -17,48% -5,53% -4,31% 0,93% 15,93% -4,89% 30,34% 19,13% -%
Du Pont-modellen -20,54% 2,27% -6,41% -0,22% 0,49% 28,05% 7,17% 19,26% 7,66% 4,18%
Vinstmarginal -6,57% 0,76% -1,81% -0,06% 0,16% 10,27% 2,39% 7,20% 3,12% 1,89%
Bruttovinstmarginal 61,89% 57,47% 65,08% 66,71% 62,62% 62,42% 61,26% 61,34% 61,82% 58,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,30% 14,89% 10,77% 10,52% 5,55% 10,54% 3,74% 3,84% 1,36% 5,89%
Soliditet 42,00% 52,35% 49,38% 50,06% 43,42% 57,89% 60,34% 57,51% 62,36% 64,44%
Kassalikviditet 152,79% 191,74% 171,58% 173,42% 133,00% 175,13% 130,19% 125,20% 108,98% 137,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...