Visa allt om Carbomax Aktiebolag
Visa allt om Carbomax Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 422 343 381 190 401 657 442 520 591 693 536 256 381 476 1 215 465 786 483 433 378
Övrig omsättning 7 151 6 747 2 059 3 490 9 024 7 318 15 549 2 850 537
Rörelseresultat (EBIT) 28 515 25 717 32 738 24 984 39 270 34 789 17 816 38 596 23 731 14 147
Resultat efter finansnetto 27 050 24 396 30 918 22 226 37 626 33 228 17 398 42 401 27 556 15 219
Årets resultat 16 795 19 876 21 995 13 023 21 478 18 519 9 965 23 846 16 228 8 913
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 708 16 037 16 881 19 078 16 391 9 506 11 793 15 218 15 536 10 057
Omsättningstillgångar 217 156 194 943 188 484 208 632 289 547 265 197 233 695 217 753 214 232 112 411
Tillgångar 236 864 210 980 205 365 227 710 305 938 274 703 245 488 232 971 229 768 122 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 068 36 469 38 593 42 697 44 659 28 181 16 735 31 402 25 116 21 241
Obeskattade reserver 61 550 57 750 59 150 56 700 52 570 44 855 37 156 33 599 24 669 19 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Långfristiga skulder 301 663 26 526 43 736 59 291 317 338 1 475 2 786 4 228
Kortfristiga skulder 142 945 116 098 81 096 84 577 149 418 201 350 191 259 166 495 177 197 76 826
Skulder och eget kapital 236 864 210 980 205 365 227 710 305 938 274 703 245 488 232 971 229 768 122 468
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 212 877 739 794 778 793 808 755 738 729
Varav tantiem till styrelse & VD 62 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 297 8 839 8 439 8 140 7 457 6 131 5 077 5 791 5 900 4 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 626 5 846 5 475 5 505 4 418 4 425 3 206 3 854 3 196 2 987
Utdelning till aktieägare 18 495 21 195 22 000 26 100 14 985 5 000 7 000 24 200 17 000 12 000
Omsättning 422 350 381 341 408 404 444 579 595 183 545 280 388 794 1 231 014 789 333 433 915
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 17 18 15 16 13 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 23 464 22 423 23 627 24 584 39 446 33 516 29 344 93 497 60 499 39 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 878 936 882 828 877 744 724 829 788 817
Rörelseresultat, EBITDA 31 667 28 630 35 571 27 672 41 262 37 697 21 117 41 550 26 435 16 664
Nettoomsättningförändring 10,80% -5,10% -9,23% -25,21% 10,34% 40,57% -68,61% 54,54% 81,48% -%
Du Pont-modellen 12,09% 12,24% 15,99% 11,06% 13,24% 12,76% 7,78% 20,86% 13,75% 13,98%
Vinstmarginal 6,78% 6,78% 8,17% 5,69% 6,85% 6,54% 5,01% 4,00% 4,02% 3,95%
Bruttovinstmarginal 20,16% 20,48% 17,53% 15,01% 12,82% 10,90% 9,41% 5,84% 6,52% 9,71%
Rörelsekapital/omsättning 17,57% 20,68% 26,74% 28,03% 23,68% 11,91% 11,12% 4,22% 4,71% 8,21%
Soliditet 33,81% 38,64% 41,26% 37,10% 27,26% 22,29% 17,97% 23,86% 18,66% 29,03%
Kassalikviditet 46,25% 48,68% 65,03% 43,49% 83,87% 44,26% 44,00% 47,85% 70,54% 82,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...