Visa allt om Starax Unlimited AB
Visa allt om Starax Unlimited AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 30 - 30 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 30 - 26 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 30 - 26 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 30 - 26 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Tillgångar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -49 -79 -79 -79 - -197 -223 -223 -223 -223
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 79 79 79 - 193 223 223 223 223
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 30 - 30 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 30 - 26 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 86,67% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 0,00% -% -13,33% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 0,00% -% -% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...