Visa allt om AO Water AB
Visa allt om AO Water AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 410 1 545 1 678 1 567 2 176 1 514 1 393 1 105 2 183 1 120
Övrig omsättning 28 35 36 35 37 63 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 435 184 -53 -81 339 10 73 -418 337 171
Resultat efter finansnetto 2 411 172 88 52 338 155 200 36 391 285
Årets resultat 2 284 172 81 13 338 155 200 36 391 285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 451 787 932 762 775 637 829 708 1 026 564
Omsättningstillgångar 3 234 590 675 1 276 1 423 1 187 891 782 712 532
Tillgångar 3 686 1 378 1 607 2 037 2 198 1 824 1 721 1 490 1 738 1 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 404 1 270 1 272 1 714 1 887 1 549 1 556 1 356 1 320 930
Obeskattade reserver 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 107 335 323 311 275 164 134 418 166
Skulder och eget kapital 3 686 1 378 1 607 2 037 2 198 1 824 1 721 1 490 1 738 1 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 307 242 507 443 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 392 513 676 743 693 284 202 0 75 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 150 248 256 250 208 170 186 145 67
Utdelning till aktieägare 250 155 0 200 0 162 0 0 0 360
Omsättning 1 438 1 580 1 714 1 602 2 213 1 577 1 451 1 105 2 183 1 120
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 705 773 839 784 1 088 757 697 368 728 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 299 467 500 472 415 324 236 227 332
Rörelseresultat, EBITDA 507 260 55 1 424 90 178 -369 399 206
Nettoomsättningförändring -8,74% -7,93% 7,08% -27,99% 43,73% 8,69% 26,06% -49,38% 94,91% -%
Du Pont-modellen 65,57% 13,72% 6,91% 3,34% 16,74% 8,66% 12,49% 4,09% 24,91% 27,28%
Vinstmarginal 171,42% 12,23% 6,62% 4,34% 16,91% 10,44% 15,43% 5,52% 19,84% 26,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,44% 100,00% 100,00% 100,00% 96,43% 100,00% 100,00% 100,00% 98,48%
Rörelsekapital/omsättning 218,30% 31,26% 20,26% 60,82% 51,10% 60,24% 52,19% 58,64% 13,47% 32,68%
Soliditet 94,99% 92,16% 79,15% 84,14% 85,85% 84,92% 90,41% 91,01% 75,95% 84,85%
Kassalikviditet 2 073,08% 551,40% 201,49% 395,05% 455,95% 429,82% 540,24% 583,58% 170,33% 320,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...