Visa allt om GN Radio & Telekommunikation Aktiebolag
Visa allt om GN Radio & Telekommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 461 2 966 1 889 2 370 2 517 3 665 2 512 2 438 2 789 2 420
Övrig omsättning - 100 - - 35 - 31 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 424 741 259 1 152 85 28 334 139 123
Resultat efter finansnetto 423 740 259 10 161 86 33 357 142 132
Årets resultat 350 490 196 0 89 63 36 265 105 95
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 392 371 105 136 0 6 8 43 0 0
Omsättningstillgångar 844 798 493 437 829 1 172 749 945 935 748
Tillgångar 1 236 1 169 598 573 829 1 178 757 988 935 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 658 368 321 464 502 567 651 477 461
Obeskattade reserver 142 167 56 48 40 0 0 17 29 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 344 175 203 324 676 191 320 430 254
Skulder och eget kapital 1 236 1 169 598 573 829 1 178 757 988 935 748
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 130 - - 310 339 363 313 239 328 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 159 36 48 48 0 40 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 33 60 246 277 295 242 233 257 236
Utdelning till aktieägare 180 250 200 150 143 127 127 120 91 89
Omsättning 2 461 3 066 1 889 2 370 2 552 3 665 2 543 2 438 2 789 2 420
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 461 2 966 1 889 2 370 2 517 3 665 2 512 2 438 2 789 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 145 229 604 665 706 565 528 646 563
Rörelseresultat, EBITDA 522 834 289 16 158 88 63 352 139 179
Nettoomsättningförändring -17,03% 57,01% -20,30% -5,84% -31,32% 45,90% 3,04% -12,59% 15,25% -%
Du Pont-modellen 34,30% 63,39% 43,48% 1,75% 19,42% 7,22% 4,23% 36,13% 15,19% 17,65%
Vinstmarginal 17,23% 24,98% 13,76% 0,42% 6,40% 2,32% 1,27% 14,64% 5,09% 5,45%
Bruttovinstmarginal 39,90% 38,64% 38,96% 38,35% 46,92% 30,53% 35,15% 46,72% 38,62% 40,12%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 15,31% 16,83% 9,87% 20,06% 13,53% 22,21% 25,64% 18,11% 20,41%
Soliditet 70,29% 67,43% 68,84% 62,19% 59,53% 42,61% 74,90% 67,13% 53,25% 64,81%
Kassalikviditet 278,09% 210,76% 245,14% 145,81% 230,56% 166,42% 326,18% 248,75% 173,95% 192,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...