Visa allt om Vilhelmina Bostäder Aktiebolag
Visa allt om Vilhelmina Bostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 47 228 45 329 44 499 42 302 45 032 43 379 42 517 42 534 39 099 38 767
Övrig omsättning 664 291 314 542 171 3 579 296 402 71 117
Rörelseresultat (EBIT) 10 649 7 190 5 944 6 990 10 188 7 989 7 631 8 229 6 276 2 159
Resultat efter finansnetto 7 651 3 370 1 894 1 956 4 864 5 908 4 133 -972 -865 -4 409
Årets resultat 5 538 3 330 1 003 1 956 4 864 5 908 4 133 -972 -865 -4 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 648 219 940 222 195 226 021 225 053 228 535 233 034 235 774 239 169 242 521
Omsättningstillgångar 30 222 21 803 25 493 18 271 22 508 12 868 13 231 6 030 13 615 11 183
Tillgångar 244 870 241 743 247 688 244 292 247 561 241 403 246 265 241 804 252 784 253 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 544 59 006 55 676 54 673 52 717 47 853 41 946 37 812 38 784 39 649
Obeskattade reserver 1 935 855 815 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 552 2 507 4 070 2 171 2 030 1 960 1 855 1 759 1 648 1 536
Långfristiga skulder 165 351 169 743 176 743 176 743 183 743 183 743 193 743 193 678 203 983 204 027
Kortfristiga skulder 10 488 9 632 10 384 10 705 9 071 7 847 8 721 8 555 8 368 8 492
Skulder och eget kapital 244 870 241 743 247 688 244 292 247 561 241 403 246 265 241 804 252 784 253 704
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 493 643 637 623 569 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 933 5 290 - - 4 562 4 616 4 222 4 069 3 378 3 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 267 2 238 - - 2 440 2 414 2 253 2 202 2 123 2 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 892 45 620 44 813 42 844 45 203 46 958 42 813 42 936 39 170 38 884
Nyckeltal
Antal anställda 1 15 15 16 16 16 16 15 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 47 228 3 022 2 967 2 644 2 815 2 711 2 657 2 836 2 793 2 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 447 514 547 488 475 489 453 446 446 460
Rörelseresultat, EBITDA 11 582 11 531 9 982 10 787 13 978 11 771 11 415 11 939 10 049 5 822
Nettoomsättningförändring 4,19% 1,87% 5,19% -6,06% 3,81% 2,03% -0,04% 8,79% 0,86% -%
Du Pont-modellen 4,38% 3,01% 2,48% 2,98% 4,28% 3,34% 3,14% 3,55% 2,72% 0,99%
Vinstmarginal 22,69% 16,07% 13,80% 17,22% 23,51% 18,61% 18,21% 20,19% 17,60% 6,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,78% 26,85% 33,95% 17,89% 29,84% 11,57% 10,61% -5,94% 13,42% 6,94%
Soliditet 26,97% 24,68% 22,73% 22,38% 21,29% 19,82% 17,03% 15,64% 15,34% 15,63%
Kassalikviditet 288,16% 224,01% 241,64% 168,87% 246,79% 162,25% 150,17% 68,30% 160,34% 128,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...