Visa allt om WAJO AB
Visa allt om WAJO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 88 306 452 0 672 7 286 8 130 6 617 11 579 7 402
Övrig omsättning - 11 - 25 51 75 559 446 201 313
Rörelseresultat (EBIT) 16 65 -12 14 120 424 1 404 172 1 561 498
Resultat efter finansnetto 1 39 -11 -1 100 279 1 203 -323 1 038 151
Årets resultat 0 28 -11 -3 47 1 990 121 0 32 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 292 11 692 7 496 10 944
Omsättningstillgångar 540 595 1 553 190 1 476 4 925 3 359 2 256 4 021 2 206
Tillgångar 540 595 1 553 190 1 476 4 925 10 651 13 948 11 517 13 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 172 144 154 157 2 450 460 339 370 338
Obeskattade reserver 35 35 29 29 29 0 2 422 1 383 1 706 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 375 0 0 0 5 081 8 486 5 167 8 595
Kortfristiga skulder 333 388 1 006 7 1 290 2 475 2 688 3 739 4 273 3 501
Skulder och eget kapital 540 595 1 553 190 1 476 4 925 10 651 13 948 11 517 13 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 301 307 235 271 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 52 599 607 898 1 447 1 006
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 13 383 330 405 593 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 340 0 0 32 0
Omsättning 88 317 452 25 723 7 361 8 689 7 063 11 780 7 715
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 3 3 4 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 429 2 710 1 654 1 654 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 462 450 410 371 374
Rörelseresultat, EBITDA 16 65 -12 14 120 2 096 3 170 2 167 3 146 1 953
Nettoomsättningförändring -71,24% -32,30% -% -100,00% -90,78% -10,38% 22,87% -42,85% 56,43% -%
Du Pont-modellen 2,96% 10,92% -0,77% -% 8,13% 8,83% 13,20% 1,27% 13,57% 3,79%
Vinstmarginal 18,18% 21,24% -2,65% -% 17,86% 5,97% 17,29% 2,67% 13,50% 6,73%
Bruttovinstmarginal 31,82% 20,92% 0,00% -% 16,22% 95,66% 96,63% 97,66% 94,71% 97,04%
Rörelsekapital/omsättning 235,23% 67,65% 121,02% -% 27,68% 33,63% 8,25% -22,41% -2,18% -17,50%
Soliditet 36,91% 33,50% 10,73% 92,30% 12,08% 49,75% 21,08% 9,57% 13,88% 6,49%
Kassalikviditet 1,80% 0,26% 75,05% 2 714,29% 114,42% 198,99% 124,96% 60,34% 94,10% 63,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...