Visa allt om AAEAA Fashion Group AB
Visa allt om AAEAA Fashion Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 83 883 84 429 85 986 90 781 96 607 105 461 105 728 109 516 113 771 109 322
Övrig omsättning 10 681 137 - 188 158 524 - - 5 50
Rörelseresultat (EBIT) 9 572 -919 -6 232 -8 829 -2 385 -5 174 -1 320 -2 972 3 730 7 430
Resultat efter finansnetto 8 709 -1 574 -6 963 -9 634 -3 089 -5 171 -1 287 -3 141 3 707 7 413
Årets resultat 8 709 -1 574 -6 698 -9 359 -3 043 -3 869 -985 -2 463 2 462 5 350
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 062 4 003 4 540 5 235 6 548 9 348 9 541 9 909 9 718 9 633
Omsättningstillgångar 37 097 29 558 29 917 38 152 47 381 39 407 38 018 44 840 43 729 39 037
Tillgångar 41 159 33 561 34 457 43 387 53 929 48 755 47 559 54 749 53 447 48 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 873 2 210 3 780 10 491 19 850 23 045 27 805 29 600 32 062 29 598
Minoritetsintressen 44 0 2 254 530 389 373 519 611 652
Avsättningar (tkr) 258 0 327 327 327 389 1 612 1 732 2 403 2 295
Långfristiga skulder 4 466 5 758 7 925 8 411 9 984 4 725 3 573 6 613 3 500 0
Kortfristiga skulder 25 518 25 595 22 423 23 904 23 238 20 207 14 196 16 285 14 871 16 125
Skulder och eget kapital 41 159 33 561 34 457 43 387 53 929 48 755 47 559 54 749 53 447 48 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 580 520 820 960 1 000 840 1 112 1 212 1 269 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 837 16 254 16 118 17 189 17 973 19 569 17 511 16 734 16 298 14 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 941 5 839 5 861 6 303 6 839 6 935 6 297 7 174 6 657 5 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 564 84 566 85 986 90 969 96 765 105 985 105 728 109 516 113 776 109 372
Nyckeltal
Antal anställda 46 49 55 61 68 76 66 60 67 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 824 1 723 1 563 1 488 1 421 1 388 1 602 1 825 1 698 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 461 423 409 401 379 396 435 388 353
Rörelseresultat, EBITDA 9 969 -250 -5 290 -7 491 556 -2 122 1 317 173 6 764 9 263
Nettoomsättningförändring -0,65% -1,81% -5,28% -6,03% -8,40% -0,25% -3,46% -3,74% 4,07% -%
Du Pont-modellen 23,32% -2,70% -18,06% -20,21% -4,38% -10,10% -2,32% -5,19% 7,53% 16,05%
Vinstmarginal 11,44% -1,07% -7,24% -9,66% -2,44% -4,67% -1,05% -2,59% 3,54% 7,14%
Bruttovinstmarginal 46,14% 46,01% 40,36% 40,73% 50,02% 43,40% 42,96% 41,38% 44,84% 44,59%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 4,69% 8,72% 15,69% 24,99% 18,21% 22,53% 26,07% 25,36% 20,96%
Soliditet 26,42% 6,59% 10,97% 24,18% 36,81% 47,27% 58,46% 54,06% 59,99% 60,81%
Kassalikviditet 26,19% 12,35% 15,11% 13,91% 17,51% 25,00% 28,90% 44,72% 42,05% 55,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 41
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 0 0 -21 -34 0 26
Resultat efter finansnetto -1 575 -1 552 -6 170 -11 218 -1 574 1 112 106 237 145 160
Årets resultat -1 786 -1 595 -6 323 -11 642 -2 078 -26 16 130 2 752 3 869
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 444 1 490 1 490 1 875 5 621 5 621 5 621 5 622 5 622 5 622
Omsättningstillgångar 11 194 11 270 5 486 8 883 16 867 19 186 23 833 25 023 26 620 24 573
Tillgångar 18 638 12 760 6 976 10 758 22 488 24 807 29 454 30 645 32 242 30 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 2 119 3 714 10 037 21 679 23 757 24 522 25 247 25 117 22 365
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 237 4 885 5 017 6 016 6 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 305 10 641 3 262 721 809 813 47 381 1 109 1 608
Skulder och eget kapital 18 638 12 760 6 976 10 758 22 488 24 807 29 454 30 645 32 242 30 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 740 740 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 0 0 -21 -34 0 26
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 1,79% 16,61% 53,24% 93,30% 96,40% 96,47% 95,48% 94,17% 91,34% 88,90%
Kassalikviditet 61,15% 105,91% 168,18% 1 232,04% 2 084,92% 2 359,90% 50 708,51% 6 567,72% 2 400,36% 1 528,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...