Visa allt om S. Sandby Isolerings Aktiebolag
Visa allt om S. Sandby Isolerings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 118 6 413 4 505 4 585 5 537 3 945 3 406 4 746 4 929 4 335
Övrig omsättning 147 34 - 48 36 50 71 44 54 82
Rörelseresultat (EBIT) 1 182 658 84 160 568 130 -183 57 85 167
Resultat efter finansnetto 1 175 646 70 147 547 114 -201 37 66 151
Årets resultat 685 502 23 99 416 114 -202 36 88 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 76 106 46 36 48 9 8 26 47
Omsättningstillgångar 3 609 2 710 1 838 1 824 1 770 1 835 966 1 501 1 617 1 522
Tillgångar 3 689 2 786 1 944 1 870 1 806 1 883 975 1 509 1 643 1 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 1 222 820 798 698 332 218 421 470 467
Obeskattade reserver 322 26 26 12 4 0 0 8 26 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 127 159 190 221 252 203 234 265 296
Kortfristiga skulder 1 680 1 411 940 871 883 1 298 554 846 883 743
Skulder och eget kapital 3 689 2 786 1 944 1 870 1 806 1 883 975 1 509 1 643 1 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 291 349 434 372 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 327 2 015 1 896 1 922 1 883 1 178 966 1 151 1 235 1 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 833 651 690 597 635 496 473 607 626 554
Utdelning till aktieägare 1 000 220 100 0 0 50 0 0 85 85
Omsättning 7 265 6 447 4 505 4 633 5 573 3 995 3 477 4 790 4 983 4 417
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 017 1 069 751 764 923 789 681 791 822 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 452 432 421 425 390 346 358 373 343
Rörelseresultat, EBITDA 1 202 674 104 163 579 139 -183 63 106 190
Nettoomsättningförändring 10,99% 42,35% -1,74% -17,19% 40,35% 15,83% -28,23% -3,71% 13,70% -%
Du Pont-modellen 32,04% 23,65% 4,48% 8,88% 31,51% 6,90% -18,77% 4,11% 5,60% 10,96%
Vinstmarginal 16,61% 10,28% 1,93% 3,62% 10,28% 3,30% -5,37% 1,31% 1,87% 3,97%
Bruttovinstmarginal 67,87% 64,14% 72,96% 67,50% 68,05% 59,80% 62,60% 59,14% 59,36% 64,20%
Rörelsekapital/omsättning 27,10% 20,26% 19,93% 20,79% 16,02% 13,61% 12,10% 13,80% 14,89% 17,97%
Soliditet 52,54% 44,59% 43,22% 43,15% 38,81% 17,63% 22,36% 28,28% 29,75% 32,61%
Kassalikviditet 209,58% 185,40% 162,77% 168,66% 173,05% 112,87% 150,36% 157,33% 170,10% 195,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...