Visa allt om Munkebo Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 825 39 887 38 680 29 915 20 371 17 920 23 000 27 433 19 655 20 811
Övrig omsättning 907 1 038 973 1 073 1 187 1 295 1 231 2 087 2 613 1 491
Rörelseresultat (EBIT) 3 651 3 326 2 055 1 527 485 1 645 1 392 1 523 2 216 2 642
Resultat efter finansnetto 3 756 3 345 2 002 1 410 410 1 686 1 298 1 270 2 090 2 533
Årets resultat 2 713 1 953 916 497 82 805 745 674 583 500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 657 12 840 11 449 10 940 11 128 6 784 11 446 12 797 12 733 9 705
Omsättningstillgångar 12 794 8 971 8 470 8 304 8 066 7 235 6 570 6 272 7 448 5 233
Tillgångar 24 451 21 811 19 919 19 244 19 194 14 018 18 016 19 070 20 181 14 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 715 5 981 4 028 3 112 2 616 2 534 3 458 2 713 2 039 1 552
Obeskattade reserver 8 704 8 394 7 541 6 699 5 934 5 607 8 157 7 851 7 487 6 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 999 2 381 2 955 5 632 6 123 2 463 3 093 4 559 5 667 4 600
Kortfristiga skulder 7 033 5 054 5 394 3 801 4 522 3 414 3 308 3 947 4 988 2 615
Skulder och eget kapital 24 451 21 811 19 919 19 244 19 194 14 018 18 016 19 070 20 181 14 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 115 200 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 519 1 315 779 540 525 434 400 139 81 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 456 422 219 144 135 123 129 74 76 12
Utdelning till aktieägare 1 400 1 980 0 0 0 0 0 0 0 96
Omsättning 40 732 40 925 39 653 30 988 21 558 19 215 24 231 29 520 22 268 22 302
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 956 9 972 9 670 14 958 10 186 8 960 11 500 13 717 6 552 10 406
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 447 254 353 336 283 272 171 122 16
Rörelseresultat, EBITDA 4 946 4 527 3 194 2 612 1 211 2 069 3 120 3 206 4 006 4 429
Nettoomsättningförändring -0,16% 3,12% 29,30% 46,85% 13,68% -22,09% -16,16% 39,57% -5,55% -%
Du Pont-modellen 15,53% 15,71% 10,82% 8,58% 3,08% 12,30% 8,19% 8,62% 11,58% 18,44%
Vinstmarginal 9,53% 8,59% 5,57% 5,52% 2,90% 9,62% 6,42% 5,99% 11,89% 13,23%
Bruttovinstmarginal 21,76% 26,51% 20,30% 26,05% 20,89% 32,91% 31,13% 25,55% 20,75% 32,54%
Rörelsekapital/omsättning 14,47% 9,82% 7,95% 15,05% 17,40% 21,32% 14,18% 8,48% 12,52% 12,58%
Soliditet 55,23% 57,44% 49,75% 41,83% 36,41% 47,56% 52,56% 43,87% 36,82% 40,14%
Kassalikviditet 122,10% 122,69% 79,79% 110,79% 72,34% 93,97% 63,24% 16,70% 24,00% 61,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...