Visa allt om Flash Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 309 025 311 039 321 232 301 164 294 427 270 847 251 990 241 946 226 141 209 013
Övrig omsättning - - - 1 502 501 1 23 400 33 5
Rörelseresultat (EBIT) 36 811 33 218 55 291 48 902 47 281 43 551 36 135 43 102 44 663 44 875
Resultat efter finansnetto 36 544 34 022 55 779 49 087 47 000 42 600 37 328 44 218 45 506 45 581
Årets resultat -2 940 26 173 40 791 36 484 35 618 44 031 25 252 37 080 37 757 35 574
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 676 52 268 54 288 36 677 36 414 35 406 28 524 20 604 12 432 8 772
Omsättningstillgångar 109 962 106 515 107 387 158 419 109 392 114 014 107 378 105 089 101 811 83 319
Tillgångar 149 638 158 783 161 675 195 097 145 807 149 420 135 902 125 693 114 243 92 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 770 92 945 66 771 25 981 26 545 27 114 27 745 28 413 29 421 29 464
Obeskattade reserver 6 762 8 056 7 572 7 110 7 738 9 286 26 664 24 676 32 354 39 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 35 069 65 069 140 069 89 800 93 272 62 000 52 900 37 299 10 459
Kortfristiga skulder 21 006 22 712 22 262 21 937 21 723 19 748 19 492 19 704 15 170 12 486
Skulder och eget kapital 149 638 158 783 161 675 195 097 145 807 149 420 135 902 125 693 114 243 92 090
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 2 221 1 915 2 134 1 858 2 003 1 979 1 743 1 551 1 587 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - 602 349 514 515 - - - -
Löner till övriga anställda 68 218 66 424 62 360 61 252 55 783 48 379 44 802 40 031 34 582 30 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 368 23 168 22 104 21 130 20 164 17 227 16 922 16 335 14 344 11 998
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 309 025 311 039 321 232 302 666 294 928 270 848 252 013 242 346 226 174 209 018
Nyckeltal
Antal anställda 183 192 171 171 183 142 142 133 120 108
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 689 1 620 1 879 1 761 1 609 1 907 1 775 1 819 1 885 1 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 513 482 506 497 428 481 454 448 431 410
Rörelseresultat, EBITDA 50 688 47 504 69 125 62 341 59 356 53 250 43 076 47 448 47 411 46 564
Nettoomsättningförändring -0,65% -3,17% 6,66% 2,29% 8,71% 7,48% 4,15% 6,99% 8,19% -%
Du Pont-modellen 24,64% 21,49% 34,53% 25,48% 32,67% 29,20% 27,49% 35,18% 39,84% 49,51%
Vinstmarginal 11,93% 10,97% 17,38% 16,51% 16,18% 16,11% 14,82% 18,28% 20,13% 21,81%
Bruttovinstmarginal 71,27% 69,36% 70,08% 70,78% 66,67% 64,87% 63,34% 63,81% 60,05% 58,11%
Rörelsekapital/omsättning 28,79% 26,94% 26,50% 45,32% 29,78% 34,80% 34,88% 35,29% 38,31% 33,89%
Soliditet 84,90% 62,49% 44,75% 16,00% 22,12% 22,73% 34,54% 36,74% 46,14% 63,02%
Kassalikviditet 274,68% 296,67% 269,14% 525,98% 352,76% 415,98% 364,03% 388,87% 526,77% 488,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...