Visa allt om Svennersten Tandvård Aktiebolag
Visa allt om Svennersten Tandvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 734 2 858 2 980 2 823 3 216 3 087 3 293 2 599 3 267 2 840
Övrig omsättning 993 - - - 7 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 085 896 870 954 1 219 875 1 442 931 933 74
Resultat efter finansnetto 5 082 4 428 1 612 1 421 1 644 1 210 1 652 846 2 159 3 437
Årets resultat 3 949 4 831 899 777 995 847 944 378 1 570 2 515
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 858 19 109 15 477 13 051 12 743 12 470 11 481 10 232 7 415 9 624
Omsättningstillgångar 1 118 653 612 1 962 1 377 644 827 783 3 530 399
Tillgångar 22 975 19 762 16 089 15 013 14 120 13 114 12 307 11 015 10 946 10 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 144 18 578 14 129 13 412 12 815 12 041 11 350 10 562 10 352 8 934
Obeskattade reserver 0 0 1 769 1 372 1 012 724 661 294 44 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 831 1 184 190 229 291 350 297 159 550 1 024
Skulder och eget kapital 22 975 19 762 16 089 15 013 14 120 13 114 12 307 11 015 10 946 10 023
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 407 441 441 429 413 438 385 360 390 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 320 312 300 297 296 371 243 258 250 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 333 441 435 426 415 525 401 387 396 1 340
Utdelning till aktieägare 160 0 383 181 181 220 156 157 168 152
Omsättning 3 727 2 858 2 980 2 823 3 223 3 087 3 293 2 599 3 267 2 840
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 367 1 429 1 490 1 412 1 608 1 029 1 647 1 300 1 634 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 613 670 592 608 472 537 528 550 972
Rörelseresultat, EBITDA 2 085 896 870 954 1 219 875 1 473 1 020 1 030 168
Nettoomsättningförändring -4,34% -4,09% 5,56% -12,22% 4,18% -6,26% 26,70% -20,45% 15,04% -%
Du Pont-modellen 22,13% 22,42% 10,02% 9,47% 11,86% 9,41% 14,57% 9,46% 19,85% 34,47%
Vinstmarginal 185,95% 155,04% 54,09% 50,34% 52,08% 39,97% 54,45% 40,09% 66,51% 121,65%
Bruttovinstmarginal 89,14% 88,59% 85,44% 88,52% 88,93% 85,88% 86,30% 90,27% 82,25% 82,61%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% -18,58% 14,16% 61,39% 33,77% 9,52% 16,09% 24,01% 91,22% -22,01%
Soliditet 96,38% 94,01% 95,92% 96,07% 96,04% 95,89% 96,09% 97,81% 94,86% 89,59%
Kassalikviditet 134,54% 55,15% 322,11% 856,77% 473,20% 184,00% 278,45% 492,45% 641,82% 38,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...