Visa allt om Maskinkompaniet, Kurt Jansson, Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 271 928 1 484 1 280 1 520 2 070 1 336 1 176 1 189 1 098
Övrig omsättning - - - 2 548 242 240 234 222 241 241
Rörelseresultat (EBIT) 116 210 35 2 327 194 185 -10 -40 -14 77
Resultat efter finansnetto 116 209 35 2 302 144 1 665 90 60 87 77
Årets resultat 87 128 53 1 268 76 1 574 75 113 129 65
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 771 4 289 4 359 4 845 4 112 4 178 1 219 1 254 1 266 1 223
Omsättningstillgångar 347 209 589 199 116 263 188 262 128 309
Tillgångar 4 119 4 498 4 948 5 044 4 228 4 441 1 406 1 515 1 394 1 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 868 3 781 3 713 3 720 2 512 2 496 982 967 914 845
Obeskattade reserver 671 671 616 659 179 141 85 85 158 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 505 -1 6 4 1 058 1 415 103 103 107 107
Kortfristiga skulder 74 48 613 660 478 387 236 360 215 355
Skulder och eget kapital 4 119 4 498 4 948 5 044 4 228 4 441 1 406 1 515 1 394 1 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 802 840 731 790 624 535 477 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 325 0 0 6 92 35 60 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 49 212 448 453 422 515 400 362 303 209
Utdelning till aktieägare 0 50 60 60 60 60 60 60 60 60
Omsättning 271 928 1 484 3 828 1 762 2 310 1 570 1 398 1 430 1 339
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 136 928 742 640 760 1 035 668 588 595 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 522 626 648 580 701 533 482 455 314
Rörelseresultat, EBITDA 116 214 43 2 343 260 283 54 23 49 137
Nettoomsättningförändring -70,80% -37,47% 15,94% -15,79% -26,57% 54,94% 13,61% -1,09% 8,29% -%
Du Pont-modellen 2,82% 4,67% 0,73% 46,13% 4,59% 37,94% 6,40% 3,96% 6,24% 5,03%
Vinstmarginal 42,80% 22,63% 2,43% 181,80% 12,76% 81,40% 6,74% 5,10% 7,32% 7,01%
Bruttovinstmarginal 72,69% 91,06% 92,72% 90,94% 92,50% 95,60% 92,96% 90,56% 91,84% 89,71%
Rörelsekapital/omsättning 100,74% 17,35% -1,62% -36,02% -23,82% -5,99% -3,59% -8,33% -7,32% -4,19%
Soliditet 82,34% 95,70% 84,22% 83,38% 62,53% 58,54% 74,20% 67,87% 73,73% 65,73%
Kassalikviditet 468,92% 414,58% 92,01% 26,36% 19,04% 49,10% 69,07% 65,83% 47,91% 80,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...