Visa allt om BW Montage Aktiebolag
Visa allt om BW Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 652 3 727 4 082 5 538 4 428 4 230 4 097 2 969 7 070 3 408
Övrig omsättning 825 669 684 - 675 905 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -178 531 166 666 497 665 490 121 406 323
Resultat efter finansnetto -177 533 166 666 497 665 490 122 407 321
Årets resultat 4 329 126 331 267 387 384 123 298 225
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 397 332 458 375 287 184 267 307 219 336
Omsättningstillgångar 1 821 2 261 2 108 2 228 1 985 1 823 1 419 891 1 330 1 125
Tillgångar 2 218 2 592 2 567 2 603 2 273 2 006 1 686 1 198 1 549 1 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 391 1 562 1 408 1 457 1 301 1 209 997 763 790 582
Obeskattade reserver 512 698 589 589 376 246 115 150 175 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 315 332 570 558 596 552 574 285 583 693
Skulder och eget kapital 2 218 2 592 2 567 2 603 2 273 2 006 1 686 1 198 1 549 1 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 281 331 364 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 50
Löner till övriga anställda 405 495 525 701 799 670 143 107 0 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 135 160 166 234 338 299 212 260 215 181
Utdelning till aktieägare 0 175 175 175 175 175 150 150 150 90
Omsättning 3 477 4 396 4 766 5 538 5 103 5 135 4 097 2 969 7 070 3 408
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 652 3 727 4 082 5 538 4 428 4 230 4 097 2 969 7 070 3 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 608 728 782 1 037 1 226 1 069 724 787 632 514
Rörelseresultat, EBITDA -100 593 254 749 567 762 591 213 462 380
Nettoomsättningförändring -28,84% -8,70% -26,29% 25,07% 4,68% 3,25% 37,99% -58,01% 107,45% -%
Du Pont-modellen -7,98% 20,52% 6,47% 25,59% 21,87% 33,15% 29,06% 10,18% 26,34% 22,11%
Vinstmarginal -6,67% 14,27% 4,07% 12,03% 11,22% 15,72% 11,96% 4,11% 5,77% 9,48%
Bruttovinstmarginal 96,83% 96,54% 99,24% 98,09% 99,03% 99,43% 98,83% 97,64% 97,43% 97,24%
Rörelsekapital/omsättning 56,79% 51,76% 37,68% 30,16% 31,37% 30,05% 20,62% 20,41% 10,57% 12,68%
Soliditet 80,72% 81,27% 72,75% 72,65% 69,43% 69,31% 64,16% 72,70% 59,13% 49,00%
Kassalikviditet 401,90% 522,89% 301,40% 305,20% 239,93% 226,99% 184,49% 233,68% 181,82% 134,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...