Visa allt om Strömmarnas Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Strömmarnas Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 13 967 14 546 14 121 15 986 15 836 17 044 11 627 14 743 16 373 13 061
Övrig omsättning 380 99 115 243 286 378 273 252 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 323 1 762 1 934 3 589 2 530 339 450 1 549 2 096 1 688
Resultat efter finansnetto 1 328 1 742 1 973 3 654 2 496 285 315 1 465 2 120 1 871
Årets resultat 1 205 1 421 1 521 2 421 1 331 222 153 645 693 836
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 716 5 717 4 135 4 092 4 842 4 658 5 282 6 043 6 878 4 651
Omsättningstillgångar 8 734 7 132 8 813 9 436 6 206 4 647 3 882 5 084 3 971 4 710
Tillgångar 13 450 12 849 12 947 13 529 11 048 9 305 9 164 11 127 10 850 9 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 066 5 862 4 441 5 337 2 916 1 585 1 363 2 210 2 564 2 871
Obeskattade reserver 4 465 4 688 4 786 4 773 4 416 3 739 3 867 3 804 3 274 2 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 1 918 2 300 3 721 3 419 3 717 3 982 3 935 5 113 5 011 3 829
Skulder och eget kapital 13 450 12 849 12 947 13 529 11 048 9 305 9 164 11 127 10 850 9 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 663 870 1 197 1 112 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 184 4 400 4 000 3 987 4 192 4 024 3 050 3 604 3 478 2 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 909 1 755 1 648 1 602 1 819 2 394 1 497 1 974 2 024 1 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 416 0 0 0 1 000 1 000 1 000
Omsättning 14 347 14 645 14 236 16 229 16 122 17 422 11 900 14 995 16 373 13 061
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 14 14 15 15 14 16 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 074 1 039 1 009 1 142 1 056 1 136 831 921 963 871
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 433 401 404 406 554 392 429 382 361
Rörelseresultat, EBITDA 2 324 2 753 2 663 4 339 3 324 1 442 1 273 2 383 2 754 2 177
Nettoomsättningförändring -3,98% 3,01% -11,67% 0,95% -7,09% 46,59% -21,14% -9,96% 25,36% -%
Du Pont-modellen 9,88% 13,73% 15,45% 27,16% 23,04% 3,65% 5,01% 14,03% 19,62% 20,21%
Vinstmarginal 9,52% 12,13% 14,16% 22,99% 16,07% 1,99% 3,95% 10,59% 13,00% 14,49%
Bruttovinstmarginal 71,41% 70,64% 68,90% 69,46% 66,77% 65,98% 67,77% 68,31% 70,65% 71,56%
Rörelsekapital/omsättning 48,80% 33,22% 36,06% 37,64% 15,72% 3,90% -0,46% -0,20% -6,35% 6,75%
Soliditet 78,43% 74,08% 63,13% 65,45% 55,85% 46,65% 45,26% 44,48% 45,36% 47,29%
Kassalikviditet 394,06% 254,22% 203,76% 237,35% 137,58% 90,28% 70,72% 70,92% 66,23% 99,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...